29. 1. 2024

V Horažďovicích modernizují teplárenství; místní zahřeje teplo z nových kogeneračních jednotek

Horažďovice - Pětitisícové Horažďovice se stávají po nedaleké Sušici a třeba i Klatovech dalším městem v Plzeňském kraji, které vsadilo na výhody společné výroby elektřiny a tepla. Postarají se o to dvě nové kogenerační jednotky, jež na své náklady postavila a provozuje společnost ČEZ Energo z holdingu ČEZ ESCO. Moderní zařízení dosahuje účinnosti využití energie až 90 %. Celková výše investice dosáhla téměř 40 milionů korun. Kromě tepla pro domácnosti a další budovy budou obě jednotky dodávat do sítě i elektřinu. První z nich, v Okružní ulici, je již v provozu. Ta ve Sportovní ulici se dočká svého zprovoznění v průběhu února.

Kogenerační jednotky disponují celkovým elektrickým výkonem 960 kW. Obě zařízení pak ročně dodají horažďovickým domácnostem, školám a městskému aquaparku 11 600 GJ tepla, což je ekvivalent spotřeby asi 460 průměrných bytů. „Občanům chceme zajistit stabilní a ekologickou dodávku tepla za příznivé ceny. Spuštění nových kogeneračních jednotek je důležitým krokem pro modernizaci městské teplárenské sítě, což je jednou z našich priorit. Zejména po zkušenostech z energetické krize chceme jít cestou co největší energetické soběstačnosti a udržitelnosti,“ říká Michael Forman, starosta Horažďovic.

Kogenerační jednotku ve Sportovní ulici si u ČEZ Energo objednalo přímo město Horažďovice pro svůj aquapark. Bude dodávat nejen teplo pro vytápění bazénu, ale zároveň i fungovat jako nutný záložní zdroj v případě výpadku elektrické energie ze sítě. Druhé zařízení si jako zdroj centrálního zásobování teplem ve městě objednala společnost Bytservis Sušice, pro níž ČEZ Energo již začátkem loňského roku zprovoznilo čtyři kogenerační jednotky o celkové výkonu 2 230 kW a roční výrobou tepla 27 154 GJ právě ve dvacet kilometrů vzdálené Sušici.  

„České teplárenství prochází velkou transformací. Opouštíme spalování uhlí a míříme ekologičtějším zdrojům. Kogenerace budou hrát při odchodu od uhlí stále důležitější roli. Jejich výhodou je, že je lze jednoduše a rychle kdekoliv integrovat do systémů centrálního zásobování teplem. Těší nás, že můžeme Horažďovicím, ale i dalším městům a obcím, nabízet kompletní řešení kogeneračních dodávek tepla i elektřiny,“ uzavřel generální ředitel ČEZ ENERGO Martin Václavek.

Víte že…

…slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla? Což má pochopitelně ekonomické i environmentální výhody. Kogenerační jednotku tvoří spalovací motor uzpůsobený pro spalování plynu. Motor je napojen na generátor vyrábějící elektrickou energii, která je dodávána ke spotřebě v místě výroby nebo je dodávána do sítě. Motor i generátor produkují teplo, které je systémem chlazení odváděno přes výměník do topného systému nebo využito pro ohřev vody. Zdroj energie je tak využit oproti klasickým elektrárnám efektivněji a s maximální účinností a nižším dopadem na životní prostředí.

…že Klatovy, Sušice a Horažďovice nyní tvoří pomyslný trojúhelník s kogeneračními jednotkami, které ve městech zrealizovala společnost ČEZ Energo z holdingu ČEZ ESCO?

…ČEZ Energo se zabývá instalací a následným provozováním kogeneračních jednotek pro společnou výrobu elektřiny a tepla s instalovaným výkonem od stovek kWe až do jednotek MWe? Společnost provozovala ke konci roku 2022 celkem 153 kogeneračních jednotek a 74 dalších zdrojů tepla s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 126 MWe a tepelným výkonem 234 MWt. Tyto zdroje jsou provozovány v rámci vlastních či pronajatých systémů centrálního zásobování teplem („CZT“), anebo jako vnořené zdroje do kotelen našich obchodních partnerů. Více na www.cezenergo.cz

…ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce? Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má cca 2000 zaměstnanců. Mezi dceřiné společnosti ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, Bytkomfort, CAPEXUS, ESCO Distribúčné sústavy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, Domat Control System, E-Dome, EP Rožnov, ENESA, ESCO SLOVENSKO, HORMEN, KART, KLF-Distribúcia a Spravbytkomfort. Více na www.cezesco.cz.