7. 6. 2023

V Prostějově vysadili s podporou Nadace ČEZ hlohy, habry a javory

O zlepšení životního prostředí ve městě, snížení prašnosti, teploty i hlučnosti a zároveň zmírnění projevů změny klimatu prostřednictvím výsadby stromů usilují prostějovští radní dlouhodobě. Jejich aktuální plán na vysázení alejí hlohů, habrů a javorů na třech lokalitách ve městě podpořila částkou bezmála 150 tisíc korun Nadace ČEZ.

Podle expertů z odborné firmy ARBOEKO, s níž město záměr konzultovalo, povede výsadba dřevin v urbanizovaném prostředí ke kultivaci území a zmírnění projevů změny klimatu.

„Je to další střípek do mozaiky ozelenění města. Sázení většinou platíme z vlastního rozpočtu nebo ze státních dotací, o to větší radost mám z toho, že nám tentokrát na nové dřeviny přispěla Nadace ČEZ. Je to potvrzení naší dlouhodobé spolupráce a důkaz, že se energetici chovají jako dobří sousedé,“ řekl primátor Prostějova František Jura.

ČEZ Energo ve městě provozuje 7 kogeneračních jednotek, které vyrábějí elektřinu a zároveň zajišťují dodávky tepla domácnostem, školám i dalším odběratelům. „Přestože výroba tepla v kogeneračních jednotkách je opravdu ekologická a oproti jiným zdrojům zatěžuje životní prostředí minimálně, mám radost, že naše nadace podpořila právě výsadbu stromů ve městě. Těším se, až stromy povyrostou, stanou se hradbou proti prašnosti a nabídnout lidem příjemný stín,“ dodal generální ředitel ČEZ Energo Martin Václavek.

Grant Stromy Nadace ČEZ, který letos vstoupil do dvanáctého roku své existence, podpořil výsadbu bezmála 115 000 stromů a dalších dřevin za téměř 72 miliony korun. „Obě čísla již pochopitelně opět narůstají, neboť právě probíhá jarní výsadba. Zájem o grant Stromy je stále veliký – samosprávy, ale třeba i hasiči nebo další spolky, mohou na výsadbu zeleně získat až 150 000 korun. V přijatých žádostech stále převažují aleje a stromořadí jako nyní v případě Prostějova, čím dál častěji se ovšem objevují i další nápady, například zakládání nových obecních sadů, zastiňování venkovních sportovišť či koupališť. Zakládají se třeba i arboreta,“ podotkla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz