9. 9. 2021

V Temelíně během cvičení ukryli přes osm stovek lidí

Řešení jedné z nejhorších možných havárií spojené s únikem radioaktivních látek do okolí si dnes procvičili v Jaderné elektrárně Temelín. S výjimkou lidí, kteří jsou nezbytní pro reálný provoz, se zapojila celá elektrárna, tedy přes osm stovek lidí. Cvičil i Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Okolních obyvatel se cvičení netýkalo. Maximálně krátce po půl osmé mohli zaznamenat zvuk varovných sirén. Elektrárna dopředu informovala okolní starosty a všechny uživatele registrované v informačním systému.

Podle scénáře musel havarijní štáb elektrárny řešit jednu z nejhorších možných havárií spojenou s fiktivním únikem radioaktivních látek do životního prostředí. Přivést elektrárnu do nejhoršího stavu je velmi složité.

„Předpokládá to vyřazení klíčových bezpečnostních systémů i jejich záloh. Ale i tyto, velmi nepravděpodobné situace, musíme umět řešit a elektrárnu stabilizovat,

vysvětlil Vít Sova, velitel havarijního štábu.

Scénář byl záměrně volen tak, aby se mohlo procvičit i ukrytí všech pracovníků v areálu. Šlo celkem o 823 osob. Výjimku měli například operátoři, lidé ve zdravotním středisku a kuchyni.

Temelín má celkem čtyři kryty s kapacitou 1750 osob. Dva z nich jsou přímo v areálu elektrárny. Největší je pod budovou „Dílny“ a může se v něm ukrýt až 900 lidí. Naopak nejmenším s kapacitou 40 osob je havarijní řídící středisko pod hlavní administrativní budovou. Zde se ale přijímají klíčová rozhodnutí pro řešení mimořádné situace.

Odpoledne se zapojila i mobilní monitorovací skupina. Procvičila si odběr vzorků ze životního prostředí nebo měření radioaktivity v okolí elektrárny. Aby nedošlo ke zbytečné panice, tak pracovníci své ochranné obleky nechali ve vozidlech a pohybovali se pouze v běžném pracovním oblečení.

Na letošní rok ČEZ v Temelíně naplánoval sedm cvičení. Scénáře přitom mohou být různé, od ekologických událostí, přes požár, až po řešení složitých havárií.

 

 

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 9,9 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.