21. 3. 2019

Velitele elektrárenských hasičů těší celoroční nula ve statistice požárů

Tušimice/Prunéřov - Nulu v kolonce „požár v lokalitě“ evidují v loňské statistice výjezdů profesionální hasiči Skupiny ČEZ z elektráren Tušimice a Prunéřov. Jinak je to ovšem v rámci Integrovaného záchranného systému, kdy na žádost krajského operačního střediska vyjížděli Prunéřovští dvakrát do Klášterce nad Ohří, aby byli nápomocni při likvidaci požárů v bytových jednotkách. Celkem pak mají za rok 2018 hasiči z obou elektrárenských lokalit na svém kontě 236 výjezdů.

„Co se týče naší pomoci mimo lokalitu elektráren Skupiny ČEZ, vyjížděli jsme v roce 2018 celkem jedenáctkrát. V ostatních případech se vesměs jednalo o více či méně vážné dopravní nehody v blízkém okolí, a to na silnici I/13 mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří, spojnici mezi průmyslovou zónou Verne a silnicí č. 568, která dále pokračuje zadem přes Kadaň kolem Nechranické přehrady do Března u Chomutova. I tam jsme zasahovali u dopravních nehod,“

říká Luboš Lorenz, velitel Pobočné stanice požární ochrany Elektráren Tušimice a Prunéřov, klasické energetiky Skupiny ČEZ.

„Co se týče naší pomoci mimo lokalitu elektráren Skupiny ČEZ, vyjížděli jsme v roce 2018 celkem jedenáctkrát. V ostatních případech se vesměs jednalo o více či méně vážné dopravní nehody v blízkém okolí, a to na silnici I/13 mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří, spojnici mezi průmyslovou zónou Verne a silnicí č. 568, která dále pokračuje zadem přes Kadaň kolem Nechranické přehrady do Března u Chomutova. I tam jsme zasahovali u dopravních nehod,“

říká Luboš Lorenz, velitel Pobočné stanice požární ochrany Elektráren Tušimice a Prunéřov, klasické energetiky Skupiny ČEZ.

Profesionální hasiči z elektráren Tušimice a Prunéřov absolvovali během loňského roku 236 výjezdů. Tušimičtí vyjížděli ve108 a Prunéřovští ve128 případech. Dohromady poskytovali 85x technickou a technologickou pomoc, 41x asistovali či dohlíželi na práce s otevřeným plamenem, 6x jich bylo zapotřebí v rámci předlékařské první pomoci a u 93 výjezdů evidují jako ostatní zásahy. Celkový počet výjezdů pak uzavírá již výše zmíněných 11 mimoelektrárenských zásahů.

„Co se týče zdravotní pomoci, jednalo se náhlé nevolnosti, slabosti a epileptický záchvat na pracovišti. Mezi ostatní zase nejčastěji patřily plané poplachy, tedy nějaké závady na elektronických hlásičích požárů, a různé kontroly protipožárních opatření. Také jsme ovšem například zajišťovali v době veder přísun vody pro pasoucí se stádo ovcí a koz na rekultivovaném bývalém odkališti T. Technická a technologická pomoc se týkala různých provozních věcí, ale třeba i vyproštění osob ze zaseklého výtahu,“

uvádí namátkou některé příčiny výjezdů Luboš Lorenz.

Podle něj je ze všeho nejdůležitější prevence. „Nejrůznější plánované i namátkové kontroly v provozech obou elektráren probíhají prakticky sedm dní v týdnu, a minimálně dvě denně. Prověřuje se například jak funkčnost hasících prostředků a hlásičů požárů, tak i dodržování všech pravidel během svářecích prací či možnosti výbuchu při práci.“

Nedílnou součástí pracovních povinností hasičů byly i prověřovací, taktická a havarijní cvičení. Prověřovací či taktické probíhalo každý měsíc. Smyslem prvního bývá ověřit čas, dojezdovou vzdálenost a hlavně stálou průjezdnost tras pro případ opravdového zásahu. Ve druhém případě se pak již jedná o „zásah“ v konkrétním prostředí. Vloni se tak tušimičtí i prunéřovští hasiči zaměřili na cvičné zásahy ve strojovně, kotelně a šikmých zauhlovacích mostech. Během havarijního cvičení v Elektrárně Tušimice pak výjezdová jednotka zabezpečovala místo a dohlížela na evakuaci osob z objektu, v němž se ukrýval neznámý muž bez identifikačních znaků (helma, reflexní vesta, nášivka s logem) Skupiny ČEZ či některé z dodavatelských firem.

„Pokud by došlo k opravdovému zásahu, tak by v areálu pochopitelně zasahovala Policie ČR. My bychom zajišťovali právě jen evakuaci kmenových zaměstnanců a dodavatelské firmy z haly a vymezení ochranného prostoru, abychom do ní zamezili přístup dalším osobám,“

 poznamenal Luboš Lorenz.

Vzhledem k tomu, že Elektrárny Prunéřov jsou vlastně dvě, proběhla zde i dvě havarijní cvičení. V Elektrárně Prunéřov 1 se tamní hasiči zaměřili na likvidaci úniku mazacího oleje turbogenerátoru výrobního bloku 6.  V Elektrárně Prunéřov 2 je pak cvičně zaměstnal „únik čpavku“ v blokové úpravně kondenzátu výrobního bloku E.

„Smyslem havarijních cvičení vždy bývá prověření součinnosti profesionálních elektrárenských hasičů s havarijním štábem a také s provozními zaměstnanci coby členy protipožárních hlídek. V případě většího zásahu i se složkami Integrovaného záchranného systému, Policií ČR a dalšími zainteresovanými složkami, které se na eliminaci mimořádné události podílejí,“

uzavřel Luboš Lorenz.

Profesionální hasičské jednotky jsou začleněny do vnitřní organizační struktury Elektráren Tušimice a Elektráren Prunéřov od samého začátku. V současné době v  Elektrárnách Prunéřov působí 24 a v Tušimicích 26 hasičů. Na každé elektrárně je technik požární ochrany a obsluha ohlašovny požárů. Všichni jsou v pohotovosti čtyřiadvacet hodin denně, přičemž čtyři směny se střídají vždy po dvanácti hodinách. V praxi to znamená, že ve službě jsou vždy čtyři hasiči, včetně velitele družstva. Další čtyři se pak na směny střídají v ohlašovnách požárů. Jsou to ti, kteří například již neprojdou zdravotními prověrkami a nemohou tak do terénu, ale na druhou stranu mají ještě daleko do výslužby. Jako dlouholetí praktici přitom ihned dokáží vyhodnotit vzniklou situaci a dále komunikovat se všemi během zásahu na profesionální úrovni, což je pro jednotky velkým přínosem. Všichni elektrárenští hasiči mají za sebou tvrdý výcvik, nejrůznější školení a proškolování. Proto dokáží poskytnout předlékařskou pomoc zraněným osobám, pohybovat se ve výškách nebo zasahovat v protichemických oblecích a podobně. Do všech míst v elektrárnách se podle vzdálenosti dostanou maximálně do čtyř až pěti minut

 V rámci uhelných elektráren Skupiny ČEZ působí jeden profesionální útvar Požární ochrany (do konce roku 2010 Hasičský záchranný sbor). Kromě elektráren Tušimice a Prunéřov, které tvoří jednu stanici, jsou další v Elektrárně Mělník a Teplárně Trmice. Hasiči z Počerad a Dětmarovic byli vzhledem vyčlenění elektráren do samostatných akciových společností, rovněž vyčleněni do samostatných podnikových jednotek. Do celorepublikové působnosti profesionálních hasičů z elektráren spadá i Vltavská kaskáda, na níž má Skupina ČEZ vodní elektrárny.