20. 3. 2019

Vodní elektrárny Skupiny ČEZ se letos poprvé otevřou široké veřejnosti během Světového dne vody a poté i v rámci zahájení turistické sezony

Severní Čechy – Hned dvakrát zve v dohledné době veřejnost ke své návštěvě vodní elektrárna Střekov Skupiny ČEZ. Poprvé si ji lze prohlédnout v sobotu 23. března v rámci Světového dne vody (22. 3.) a následně v neděli 7. dubna u příležitosti zahájení Turistické sezony 2019. K vidění bude tradičně jak technicko-operační zázemí strojníků, tedy velín, tak i strojovna a další zázemí elektrárny. Jak 23. 3., tak i 7. 4. bude VE Střekov přístupná od 10 do 16 hodin s tím, že poslední exkurze začíná v 15.30 hodin.

„I když se to možná nezdá, o prohlídku vodní elektrárny Střekov je poměrně velký zájem v průběhu celého roku. Ale jen během loňského Dne vody a následně i v den zahájení turistické sezony ji navštívilo dohromady 1 114 osob. Celková roční návštěvnost pak byla 1 823 osoby a jen 102 návštěvníků chybělo k tomu, aby byl srovnán dosavadní rekord z roku 2014. Věříme, že se letos přiblížíme ke stejným číslům, neboť industriální turistika je stále na vzestupu,“

říká David Schoř z ČEZ Obnovitelné zdroje, pod jehož vedení provoz VE Střekov spadá.

Vodní elektrárnu Střekov navštěvují jak žáci ze základních, tak i studenti ze středních škol nejen z  Ústeckého kraje. V jejich případě jde hlavně o zpestření výuky a názornou ukázku, jak se vyrábí elektrická energie prostřednictvím obnovitelných zdrojů. Technicky zaměření studenti vysokých škol pak přijíždějí hlavně z Prahy a Ostravy, u nich se třeba jedná o konkrétní téma v zadání seminární práce.

„Zajímá í širokou laickou veřejnost, hlavně rodiny s dětmi, které si její prohlídkou zpestří celodenní víkendový výlet. Světový den vody je pro ně vždy prvním dnem otevřených dveří v daném roce,“

dodává David Schoř s tím, že velkými víkendovými dny „D“ jsou pro elektrárnu například i zářijové Dny evropského dědictví.

Vodní elektrárna Střekov má tři vertikální Kaplanovy turbíny a instalovaný výkon 19,5 MW, přičemž elektřinu vyrábí již od roku 1936. Je největší vodní elektrárnou na severu Čech. V roce 2018 dodala do rozvodné sítě zhruba 74,41 GWh ekologicky čisté energie. Elektrárna je využívána nejen v tzv. energetických špičkách, ale trvale. Střekov je předposlední umělou přehradou na Labi před vyústěním řeky do Severního moře. Střekovská přehrada vytváří jezero o délce 19,5 km a zadržuje 16 milionů kubíků vody. Hlavním účelem využití vodního díla Střekov je kromě získávání elektrické energie také zajištění potřebných hloubek a vyhovujících podmínek pro lodní dopravu. Kromě toho umožňuje i bezpečný rybí přechod. Ten, byť přiléhá k vodní elektrárně, ovšem spravuje Povodí Labe, stejně tak i samotné Masarykovo zdymadlo.

V letech 2010 až 2018 si vodní elektrárnu Střekov prohlédlo celkem 11 156 zájemců.

Mimo severní Čechy Skupina ČEZ zpřístupní „vody“: Hučák v Hradci Králové (22.3); Dalešice (23. - 24.3); Orlík (22. 3.); Dlouhé stráně (22. 3.) a Přelouč (23. 3.).

Malá vodní elektrárna Želina na řece Ohři pak poprvé v letošním roce přivítá zájemce o prohlídku 6. 4. od 10 do 16 hodin. Stane se tak rovněž v rámci zahájení Turistické sezony 2019.