4. 2. 2021

Za první rok provozu dodala česká „jaderná“ rychlodobíječka bezemisní elektřinu na cestu kolem světa

První veřejná rychlodobíjecí stanice pro elektromobily v České republice, napájená výhradně z bezemisní produkce Jaderné elektrárny Dukovany, dodala za první rok svého provozu do baterií elektromobilů více než 5,2 MWh elektřiny. Uživatelům aut s pohonem na elektřinu tak umožnila ujet přes 40 tisíc kilometrů, což odpovídá cestě kolem světa. Zapojením rychlodobíjecího stojanu ČEZ do systému vlastní spotřeby elektřiny v dukovanské elektrárně lze stoprocentně garantovat, že dobitý elektromobil se ani zprostředkovaně nepodílí na emisích skleníkových plynů a nezatěžuje tak naši planetu. V celém Kraji Vysočina Skupina ČEZ momentálně provozuje 11 dobíjecích stojanů, v sousedním Jihomoravském kraji pak dalších 22.

Během prvního roku provozu přijeli elektromobilisté k rychlodobíjecímu stojanu u dukovanské elektrárny celkem 441krát. Dodaná energie 5 224 kWh postačí elektromobilu s průměrnou spotřebou 12,7 kWh/100 km k ujetí 41 133 kilometrů. Rychlodobíjecí stojan od ABB umístěný u dukovanské jaderné elektrárny je plně uzpůsoben k dobíjení všech nejrozšířenějších typů a značek elektromobilů. Většinu kapacity baterií elektromobilů zvládne tato stanice o výkonu 50 kW a s dvojící DC konektorů doplnit za několik desítek minut.

„Elektromobily se staly nedílnou součástí provozu nejen ve městech, ale stále častěji se s nimi setkáváme přímo u elektrárny nebo v jejím okolí. Je naším přirozeným posláním podporovat tento trend zejména včasnou výstavbou spolehlivé rychlodobíjecí infrastruktury. Rostoucí zájem řidičů elektrických aut o dobíjení v Dukovanech, navíc přímo z bezemisního jaderného zdroje, ukazuje, že je o tuto službu i energii stále větší zájem,“

uvedl Roman Havlín, ředitel JE Dukovany.

Poprvé si mohli řidiči e-aut v Dukovanech dobít své vozy v roce 2013, kdy začala fungovat stanice normálního dobíjení. Celkem dnes mohou elektromobilisté přímo u elektrárny využít vedle rychlodobíjecí stanice další dvě stanice normálního dobíjení. U všech tří dukovanských stanic se loni e-auta zastavila k dobíjení v 641 případech. Jenom v Dukovanech se v průměru téměř každý den dobijí baterie dvou elektromobilů. V roce 2020 zde e-auta odebrala 7 382 kWh, tj. energii umožňující ujet více než 58 tisíc kilometrů.

Ani tím však podpora čisté mobility nekončí. Možnost dobití čistou bezemisní elektrickou energií dukovanská elektrárna nabízí také pro návštěvníky Infocentra, kteří přijíždí na elektrokolech. Právě jim slouží přímo před infocentrem nová dobíjecí stanice s možností zapůjčení různých druhů dobíjecích kabelů.

Elektromobilita v Kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji

Skupina ČEZ dnes v Kraji Vysočina provozuje 11 veřejných dobíjecích stanic, z toho 8 rychlodobíjecích v Dukovanech, Humpolci, Telči, Třebíči, Ždírci nad Doubravou, Žďáru nad Sázavou a Velkém Meziříčí na 146. km dálnice D1. V sousedním Jihomoravském kraji je zasíťování ještě hustší, v provozu pod vlajkou ČEZ je zde 22 stanic, z toho 18 rychlodobíjecích (vedle Brna také např. v Blansku, Břeclavi, Hodoníně, Kuřimi a v lokalitách u dálnic D1 a D2). V přípravě jsou v dohledné době stanice v dalších lokalitách.

V České republice je aktuálně registrováno více než 5000 elektromobilů. V roce 2017 přibylo 400 vozů na elektrický pohon, o rok později 725 elektromobilů, v roce 2019 dohromady 789 e-aut a loni rekordních 3306 e-aut. Odhady dalšího vývoje hovoří, počínaje příštím rokem, o ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů. Podobně jako v dalších vyspělých zemích Evropy, i v České republice se elektrická auta definitivně stávají běžnou součástí zejména městského provozu. Vyšší dojezd nových typů elektrických vozů v kombinaci s hustší sítí veřejných dobíjecích stanic také definitivně otevírají pro elektromobilitu cestování mezi městy.

Celkově ČEZ provozuje v ČR více než 270 veřejných dobíjecích stanic, z toho přes 200 rychlodobíjecích. Výstavba sítě dobíjecích stanic ČEZ je z části financovaná z dvojice grantů evropského programu CEF, pro oblast Doprava, v jehož výzvách ČEZ v minulosti uspěl. Evropská komise touto cestou podporuje propojování Evropy budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě TEN-T. Část stanic vzniká také z vlastních zdrojů Skupiny ČEZ a část z prostředků přidělovaných Operačním programem Doprava. V

Více o elektromobilitě

 V průběhu roku 2020 byla také spuštěna nová zákaznická aplikace FUTUR/E/GO postavená na vyspělé izraelské platformě Driivz. Řidičům mj. umožní:

  • dobít elektromobil pouze pomocí mobilního telefonu se staženou aplikací (tj. bez čipové přihlašovací karty)
  • vyhledat nejbližší dobíjecí místo + aktuální dobu dojezdu k němu,
  • ukázat aktuální obsazenost jednotlivých stojanů + dlouhodobý průměr obsazenosti stojanů v konkrétních hodinách dne (pro lepší plánování cesty)
  • v jakoukoli chvíli během dobíjení řidiči dát informaci, kde, jak rychle, za kolik dobíjí, jak dlouho už dobíjí, jak dlouho to ještě bude trvat atd.

Skupina ČEZ je v rozvoji elektromobility aktivní od roku 2009. Primární aktivitou bylo od samého začátku budování a provoz veřejných dobíjecích stanic. Dnes jde o záběr mnohem širší, zahrnující obsluhu zákazníků ze segmentu retail (ČEZ Prodej) i servis pro klienty v sektoru firem, municipalit a krajů (ČEZ ESCO). Skupina ČEZ tak např. zajišťuje návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, včetně IT řešení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Pro samosprávy ČEZ nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility v jednotlivých městech a regionech.