7. 4. 2021

Žádné plýtvání – modernizace kotelen dodá Broumovu stabilní teplo i elektřinu

Východočeský Broumov pokračuje ve svých plánech vybudovat ve městě chytrý energetický systém. Letos ve spolupráci se společnostmi ČEZ ENERGO a ENESA z holdingu ČEZ ESCO zmodernizuje dvě plynové kotelny, které doplní o kogenerační jednotky a fotovoltaické elektrárny. Zařízení dokáže efektivně vyrábět z plynu kromě tepla i elektřinu, a tím pro občany šetřit peníze i životní prostředí. Všechny městské kotelny zásobují teplem 40 % broumovských domácností, a také místní průmyslové podniky. Broumov tak získá vysoce účinný energetický systém, který zajistí občanům stabilní dodávky tepla a nově i elektřiny, a to za příznivých cenových podmínek. První takový projekt již v Broumově úspěšně vyrábí teplo i elektřinu od roku 2015.

Vybudování zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie v broumovských kotelnách Olivětín a Energo navazuje na úspěšný projekt modernizace kotelny Křinická. Zde se instalovala kogenerační jednotka o elektrickém výkonu 600 kWe a tepelném výkonu 723 kWt. „Během pěti let provozu první kogenerační jednotky jsme si ověřili, že to bylo dobré rozhodnutí. Investice do moderních technologií výroby tepla se nám rozhodně vyplatí a umožní nám udržet příznivou cenu dodávaných energií pro domácnosti a firmy i do budoucna,“ hodnotí proces modernizace teplárenství Kamil Slezák, místostarosta města Broumov.

Za návrhem i realizací projektu stojí společnosti z portfolia ČEZ ESCO, konkrétně přední český poskytovatel služeb v teplárenství ČEZ Energo a společnost ENESA, která se zaměřuje na energeticky úsporná řešení. „Jsme rádi, že i v době COVID-19 můžeme pomoci městům a obcím najít cesty, jak efektivněji využívat energie, šetřit provozní náklady a v důsledku i životní prostředí. Broumovský projekt spojuje fotovoltaiku a kogenerační jednotky a je příkladem, kdy můžeme spolupracovat napříč našimi dceřinými společnosti. Díky této kooperaci jsme schopni zákazníkovi nabídnout nejlepší zkušenosti našich odborníků z oboru teplárenství i energetických úspor,“ upřesňuje David Bauer, generální ředitel ČEZ Energo, která společně se společností ENESA realizaci projektu zajišťuje.

V broumovských kotelnách Olivětín i Energo se budou instalovat kogenerační jednotky značky TEDOM Cento 100 o elektrickém výkonu 100kWe a tepelném výkonu 146 kWt. Zajímavostí projektu je, že střecha kotelny se navíc osadí střešní fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 2kW. Zařízení tak bude efektivně využívat energii ze slunce i plynu. Obě nové kogenerační jednotky vyrobí ročně množství elektřiny, které by zásobilo přibližně 200 broumovských domácností. Zvoleným řešením získá Broumov vysoce účinnou energetickou soustavu. Výhodou bude větší stabilita dodávek a možnost udržet příznivou cenu tepla pro odběratele v budoucnu. Status vysoce účinné energetické soustavy městu usnadní získání dotací na plánovanou výměnu kotlů a rozvodů tepla.

O ČEZ ESCO:

ČEZ ESCO (Energy Service Company), dceřiná společnost ČEZ, která komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí. Zajišťuje dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, energetické audity a energetické poradenství, výstavbu elektrických zařízení, kogeneračních jednotek a střešních fotovoltaických elektráren. Pro řadu zákazníků také jejich energetická zařízení provozuje a poskytuje služby týkající se údržby a servisu. ČEZ ESCO je i dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. ČEZ ESCO má téměř 2000 zaměstnanců a patří do něj firmy AirPlus, AZ KLIMA, Bytkomfort, ČEZ Distribúčné sústavy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, ČEZ Servis, ČEZ Solární, Domat, E-Dome, ENESA, ESCO Slovensko, HORMEN, KART, KLF-Distribúcia a Spravbytkomfort. Více na www.cezesco.cz.