27. 8. 2021

Život bez bariér v Nové Pace rozšířil počet kompenzačních pomůcek, které může půjčovat, díky Nadaci ČEZ

Hradec Králové, 27. srpna 2021 – Život bez bariér - občanské sdružení, které pomáhá zdravotně postiženým a seniorům, rozšířilo půjčovnu kompenzačních pomůcek. Sportovci pomocí aplikace EPP Pomáhej pohybem podpořili projekt a vysportovali body, které Nadace ČEZ proměnila v částku 100 tisíc korun.

Občanské sdružení Život bez bariér usnadňuje život postiženým občanům a seniorům již od roku 2004.Jednou z důležitých sociálních služeb je půjčovna kompenzačních pomůcek a vytvoření zázemí pro osoby s těžkým zdravotním postižením. Služba je určena pro pacienty s různým handicapem, pro lidi po úrazu a pro rodiny, které pečují o své blízké. K dispozici mají vozíky, chodítka, schodolezy, polohovací postele a další pomůcky.

„Poptávka je velmi vysoká, protože byly omezeny státní příspěvky na nákup pomůcek. Dalším faktorem je, že populace stárne a více je preferována péče v domácím prostředí. V současné době máme některé pomůcky již nefunkční, mnohé chybí, přitom jsou velmi žádané a mohou zajistit okamžitou rehabilitaci.Půjčovna není od roku 2017 hrazena z dotací. Na její rozvoj a provoz musíme hledat podporu formou žádostí,“ vysvětluje Jitka Fučíková, ředitelka Sdružení. 

Ročně půjčovnu využije více než 190 zájemců převážně z Královéhradeckého nebo Libereckého kraje. Díky příspěvku od Nadace do půjčovny přibyly další kompenzační pomůcky včetně prostoru pro jejich bezpečné vyzkoušení. Jedná se o dva motomedy, což je elektrické zařízení pro pohyb dolních a horních končetin. Je určeno pro pacienty, kteří v důsledku úrazu nebo onemocnění ztratili hybnost končetin. Pomáhá i nový stan, ve kterém se pomůcky (vozíky, tříkolky, chodítka atd) předvádí konečnému zájemci. 

„Jsme rádi, že díky příspěvku od Nadace ČEZ můžeme pořídit další pomůcky, o které je velký zájem. Na motomedy se mnohdy čeká celé měsíce. Včasnou zápůjčkou mohou pacienti začít rehabilitovat a zlepšit si zdravotní stav,“ doplňuje Jitka Fučíková. 

Organizace funguje již více než 15 let, půjčovna kompenzačních pomůcek byla jedním z prvních projektů, který získal nezastupitelné místo poskytované služby nejen v regionu Novopacka ale i Královéhradeckého kraje. O pomůcky se stará pracovník údržby, který je i opravuje, upravuje a dezinfikuje. 

Život bez bariér  Nová Paka

Občanské sdružení Život bez bariér bylo založeno v roce 2004, poskytuje sociální služby, kterými jsou sociální poradenství, sociální rehabilitace a denní stacionář. Nabízí dále služby související, kterými jsou půjčovna kompenzačních pomůcek, koordinuje v rámci projektů bezbariérovost ve městě Nová Paka, zaměstnává handicapované v rukodělných chráněných dílnách, nabízí osobám v nepříznivé sociální situaci přechodné bezbariérové ubytování, pořádá interní vzdělávací nebo sportovní akce pro handicapované. Cílem organizace je pro stávajících 60 klientů a 45 zaměstnanců vytvořit další důstojné prostory pro aktivity a činnost. Proto organizace s pomocí Královéhradeckého kraje a města Nová Paka realizuje rozsáhlou revitalizaci bývalého kláštera v Nové Pace.

 

Sportovně-charitativní aplikaci EPP-Pomáhej pohybem s nadsázkou využívá každý 20. obyvatel České republiky. Od jejího spuštění v květnu 2015 si ji totiž stáhlo přes 516 tisíc lidí. Dohromady s ní strávili přes 713 let a 890krát obkroužili Zeměkouli kolem rovníku. U příležitosti svých 6. narozenin přichystala „EPPka“ svým fanouškům novou funkci virtuálních týmů. Do podpory vybraných neziskových projektů se tak mohou společně zapojit třeba školní třídy, sportovní družstva nebo rodiny.

Jak EPP– Pomáhej pohybem funguje

Aplikace zaznamenává pohyb uživatele při jím zvolené sportovní aktivitě. Kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body, které může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou. Neziskové organizace o umístění svého projektu do aplikace žádají v rámci jednoho z grantových řízení, dle povahy projektu. https://pomahejpohybem.cz/

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

Kontakt:

Skupina ČEZ                                         Život bez bariér

Šárka Lapáčková Beránková                 Jitka Fučíková

Tel: 602 415 282                                  Tel: +420 493 724 159

sarka.berankova@cez.cz                      info@zbb.cz