Tiskněte na Brumlovce

Potřebujete vytisknout vizitky, brožury, plakáty, naskenovat velkoformátovou dokumentaci? Obraťte se na naše reprografické centrum ČEZ, kde vám v krátkém termínu zajistíme digitální tisk až do velikosti A0, barevné nebo černobílé provedení, standardní i velkoplošné kopírování, kroužkovou vazbu a další služby. Pozor, služby jsou určeny pouze pro firemní zákazníky, soukromé zakázky nelze realizovat.

Kde: budova ČEZ, Duhová 2, přízemí

Kdy: pondělí-čtvrtek 8-15 hod., pátek 8-14 hod.

Kontakt: repro.praha@cez.cz | 724 446 648

Způsob objednání: po vyplnění a oboustranné akceptaci jednoduché smlouvy (objednávky) v elektronické podobě lze objednávat realizaci zakázek prostřednictvím kontaktního e‑mailu a/nebo osobně v provozní době reprografického centra. Objednávku a ceník si můžete stáhnout níže.

Z důvodu minimalizace administrativní náročnosti probíhá fakturace realizovaných zakázek 2x ročně vždy k 30. 6. a 31. 12., faktura je splatná 21 dnů od vystavení. Ze stejného důvodu doporučujeme vystavit objednávku na dobu neurčitou nebo alespoň na období delší než jeden rok.

 Nejčastěji realizované zakázky:

  • velkoplošný tisk do velikosti A0
  • maloformátový tisk a kopie do velikosti A3 na různé gramáže papíru
  • tisk brožur, letáků, přání, diplomů, jmenovek na stůl nebo na klopu
  • výroba vizitek
  • laminace do formátu A3
  • kroužková vazba i drátěná
  • tisk, kopírování, kompletace technické dokumentace
  • řezání, šití, děrování, bigování
  • skenování dokumentů do velikosti A0+
  • a další po dohodě se zaměstnancem reprocentra...