Himmetli

vodní elektrárna HimmetliVodní elektrárna Himmetli leží v hornaté krajině jihovýchodního Turecka asi 150 km od města Adana. Komerční provoz výrobny ekologické energie byl zahájen 12. května 2012.

Strojovna elektrárny je osazena dvěma Francisovými turbínami a disponuje instalovaným výkonem 27 MW. Součástí výstavby byla i instalace přenosového vedení 154 kV o délce 15 km pro vyvedení výkonu.