Vodní elektrárny ČEZ v Turecku

vodní elektrárna BulamBulam

Nejmenší vodní elektrárna společnosti Akenerji s celkovým výkonem 7 MW se nachází v horské oblasti v jihovýchodním Turecku blízko města Adiyman. Výstavba elektrárny Bulam s celkovými náklady téměř 25 milionů USD byla zahájena v lednu 2008. Komerční provoz odstartoval 9. srpna 2010.

vodní elektrárna BurcbendiBurc Bendi

Elektrárna Burc Bendi leží v jihovýchodním Turecku. Ekologickou elektřinu zde pomáhá vyrábět trojice Kaplanových turbín. Celkové náklady na výstavhu činily zhruba 65 milionů USD. Výstavba byla zahájena v lednu 2008, start komerčního provozu přišel na řadu 3. listopadu 2010.

vodní elektrárna Feke IFeke I

Vodní elektrárna Feke I se nachází v jihovýchodním Turecku. Po technicky velmi komplikované výstavbě byl zdroj uveden do provozu v červnu 2012. Elektrárna s instalovanou kapacitou 29 MW má ve srovnání s ostatními elektrárnami společnosti Akenerji v této lokalitě nejdelší příváděcí tunel ke strojovně o délce přibližně 7,5 km.

vodní elektrárna Feke IIFeke II

Elektrárna Feke II je poslední z kaskády čtyř vodních elektráren společnosti Akenerji na řece Goksu v jihoovýchodním Turecku. Ve strojovně elektrárny vyrábí ekologickou elektřinu dvojice Francisových turbín s celkovým výkonem 70 MW. Celkovými náklady výstavby činily 115 milionů USD. Stavební práce byly zahájeny v květnu 2008 a ukončeny zahájením komerčního provozu v prosinci 2010.

vodní elektrárna GokkayaGokkaya

Vodní elektrárna Gokkaya je situována v jihovýchodním Turecku a disponuje instalovaným výkonem 29 MW. Její strojovna je vybavena Francisovými turbínami. Přehrada elektrárny Gokkaya o výšce 69 m je gravitačního typu, provedením z válcovaného betonu.

vodní elektrárna HimmetliHimmetli

Vodní elektrárna Himmetli leží v hornaté krajině jihovýchodního Turecka. Její strojovna je osazena dvěma Francisovými turbínami a disponuje instalovaným výkonem 27 MW. Součástí výstavby této elektrárny byla i instalace přenosového vedení 154 kV o délce 15 km pro vyvedení výkonu.

vodní elektrárna UluabatUluabat

Elektrárna Uluabat s instalovaným výkonem 100 MW leží v západní části Turecka poblíž pobřeží Marmarského moře. Její dvě Francisovy turbiny, každá o výkonu 50 MW, jsou poháněny vodou přiváděnou z přehrady tunelem. Ten je se svojí délkou téměř 11 km nejdelším v Turecku.