Výbor pro audit

Narozen 4. 3. 1960
Praha 9, Věžická 2445

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Ekonomické informace a kontrola v roce 1984; vědeckou aspiranturu dokončil na Katedře účetnictví VŠE v roce 1993. V letech 1984 až 1991 působil na Katedře účetnictví VŠE, později na Katedře manažerského účetnictví ve funkci odborného asistenta, později zástupce vedoucího katedry. Od roku 1992 je členem Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 1998 až 2000 byl viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 1991 do května roku 2016 působil ve společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o., od roku 1996 v pozici partnera. V této společnosti byl zodpovědný za sektor energetiky a skupinu průmyslových společností, kde měl na starosti nejvýznamnější klienty společnosti. Byl rovněž zodpovědný za provozní řízení společností skupiny KPMG v České republice v pozici COO.

Narozen 28. 6. 1977
Praha-Kbely, Rackova zahrada 1078

Na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické vystudoval obor účetnictví a finanční řízení podniku, doktorské studium ukončil tamtéž. Půl roku studoval na Copenhagen Business School v Dánsku a půl roku také na St. Marks International College v Austrálii. V současnosti působí na katedře finančního účetnictví a auditingu na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, je auditorem a prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Jako metodik byl ve společnosti Global Payments Europe po tři roky odpovědný za řízení reportingu dceřiných společností, konsolidaci a reporting vůči mateřské společnosti. Jako expert zpracovával řadu interpretací Národní účetní rady, aplikačních doložek Komory auditorů ČR a podílel se i na překladech mezinárodních standardů účetního výkaznictví.

Narozena 7. 2. 1980
Praha 4, Srázná 6

Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů se specializací na mezinárodní obchod, evropskou integraci a právo v podnikání. Pracovala v Kanceláři Senátu Parlamentu ČR v Samostatném oddělení pro evropskou integraci. V letech 2004–2014 působila ve společnosti Deloitte Audit s.r.o. v oddělení Řízení rizik. Je Certifikovanou interní auditorkou (CIA) a Certifikovanou auditorkou ve veřejné správě (CGAP). V roce 2013 a 2014 byla členkou Rady Českého institutu interních auditorů. V současné době je členkou výboru pro audit ve společnosti Letiště Praha, a. s. (dříve Český aeroholding, a.s.).

Narozen 16. 5. 1954
Praha 3, Jeseniova 2861/46

Absolvoval VŠE v Praze. V letech 1983 až 1991 vedl sekce účetnictví v resortu telekomunikací a pošt na podnikové a resortní úrovni. V letech 1991 až 2010 pracoval v auditorských firmách Coopers & Lybrand a PricewaterhouseCoopers, od roku 1995 jako Partner ve vedoucích pozicích v oddělení auditu. Má dlouholeté zkušenosti s prováděním auditů u velkých nadnárodních i největších českých společností. Odvětvově se specializoval na audity infrastrukturních společností v sektorech energetiky (včetně těžby uhlí), plynárenství a telekomunikací. Auditorskou licenci získal v roce 1991 a 27 let působil jako statutární auditor a člen Komory auditorů. V letech 2007 až 2014 byl ve dvou volebních obdobích opakovaně zvolen Prezidentem Komory auditorů ČR. V rámci Komory auditorů ČR také odpovídal i za implementaci Etického kodexu IFAC do podmínek České republiky a dlouhodobě zastupoval Českou republiky v etickém výboru evropské auditorské asociace. Od roku 2011 se specializuje na problematiku činnosti výborů pro audit a v současné době působí především jako nezávislý člen ve výborech pro audit – např. ve společnostech Letiště Praha, a.s., ČEPRO, a.s., MERO, a.s. a ve skupině ČSOB.

Narozen 19. 12. 1977
Praha 9-Prosek, U Proseckého kostela 9

Vystudoval ekonomii na Institutu ekonomických studií a politologii a mezinárodní vztahy na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věcí Univerzity Karlovy. V letech 2015 až 2020 působil ve funkci náměstka ministra financí pro řízení sekce Finanční řízení a audit, nyní působí na Ministerstvu financí jako vedoucí oddělení harmonizace interního auditu. Tématu finančního řízení, kontroly a auditu se věnoval jak ve státní správě na ředitelských pozicích analytických odborů Ministerstva zdravotnictví a Úřadu vlády, tak na manažerských pozicích v poradenských společnostech Deloitte a ČSOB Advisory.