Výbor pro audit

Ing. Jan Vaněček, FCCA

Narozen 23. 12. 1967
Praha 5, U Kříže 584/30

Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a VŠE Praha se zaměřením na účetnictví, podnikové finance a bankovnictví. Dále absolvoval mezinárodní program  profesního vzdělávání ACCA / FCCA – Chartered Certified Accountant. V letech 1995–2000 působil v auditorské společnosti Arthur Andersen. Zkušenosti z oblasti finančního řízení získal zejména v americké dceřiné společnosti Cinergy Global Resources (finanční výkaznictví českých provozních společností), následně v nizozemské holdingové společnosti Bivideon Amsterdam, kde působil též jako člen představenstva (konsolidace a výkaznictví, řízení kurzových rizik, daňové plánování) a ve společnosti SMP CZ, patřící do francouzské skupiny Vinci (účetnictví, výkaznictví a controlling). Vykonával též funkci člena auditního výboru společnosti T-mobile Czech Republic, a.s. Od r. 2008 vlastní soukromou poradenskou společnost pro finanční poradenství pinn partners s.r.o.

Narozen 4. 3. 1960
Praha 9, Věžická 2445

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Ekonomické informace a kontrola v roce 1984; vědeckou aspiranturu dokončil na Katedře účetnictví VŠE v roce 1993. V letech 1984 až 1991 působil na Katedře účetnictví VŠE, později na Katedře manažerského účetnictví ve funkci odborného asistenta, později zástupce vedoucího katedry. Od roku 1992 je členem Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 1998 až 2000 byl viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 1991 do května roku 2016 působil ve společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o., od roku 1996 v pozici partnera. V této společnosti byl zodpovědný za sektor energetiky a skupinu průmyslových společností, kde měl na starosti nejvýznamnější klienty společnosti. Byl rovněž zodpovědný za provozní řízení společností skupiny KPMG v České republice v pozici COO.

Narozen 28. 6. 1977
Praha-Kbely, Rackova zahrada 1078

Na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické vystudoval obor účetnictví a finanční řízení podniku, doktorské studium ukončil tamtéž. Půl roku studoval na Copenhagen Business School v Dánsku a půl roku také na St. Marks International College v Austrálii. V současnosti působí na katedře finančního účetnictví a auditingu na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, je auditorem a prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Jako metodik byl ve společnosti Global Payments Europe po tři roky odpovědný za řízení reportingu dceřiných společností, konsolidaci a reporting vůči mateřské společnosti. Jako expert zpracovával řadu interpretací Národní účetní rady, aplikačních doložek Komory auditorů ČR a podílel se i na překladech mezinárodních standardů účetního výkaznictví.

Narozena 7. 2. 1980
Praha 4, Srázná 6

Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů se specializací na mezinárodní obchod, evropskou integraci a právo v podnikání. Pracovala v Kanceláři Senátu Parlamentu ČR v Samostatném oddělení pro evropskou integraci. V letech 2004–2014 působila ve společnosti Deloitte Audit s.r.o. v oddělení Řízení rizik. Je Certifikovanou interní auditorkou (CIA) a Certifikovanou auditorkou ve veřejné správě (CGAP). V roce 2013 a 2014 byla členkou Rady Českého institutu interních auditorů. V současné době je členkou výboru pro audit ve společnosti Český aeroholding, a.s.

Narozen 19. 12. 1977
Praha 9-Prosek, U Proseckého kostela 9

Vystudoval ekonomii na Institutu ekonomických studií a politologii a mezinárodní vztahy na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věcí Univerzity Karlovy. Od července 2015 je náměstkem ministra financí pro řízení sekce Finanční řízení a audit, předtím působil na Ministerstvu financí jako ředitel odboru Centrální harmonizační jednotka. Tématu finančního řízení, kontroly a auditu se věnoval jak ve státní správě na ředitelských pozicích analytických odborů Ministerstva zdravotnictví a Úřadu vlády, tak na manažerských pozicích v poradenských společnostech Deloitte a ČSOB Advisory.