Dodavatelé a obchodní partneři

Etický závazek dodavatele

Etická pravidla jsou definována i pro všechny dodavatele Skupiny ČEZ prostřednictvím tzv. Závazku etického jednání, který je součástí smluv uzavřených s dodavateli a který je uveden na internetových stránkách Skupiny ČEZ. Součástí tohoto závazku je i smluvně zakotvená možnost kontroly dodržování etických pravidel dodavateli ze strany Skupiny ČEZ. Tohoto oprávnění Skupina ČEZ využívá.

Pro snížení rizika korupce a střetu zájmů jsme ve Skupině ČEZ zavedli systém tzv. prověrek třetích stran. Tyto prověrky jsou povinnou součástí nákupního procesu u potenciálně nejvíce rizikových obchodních případů. Ročně projde těmito prověrkami více jak 900 obchodních případů.