Co je podání a co je námět

Co je podání

Podáním se rozumí podnět zákazníka týkající se smluvního vztahu, kterým se zákazník domáhá nápravy v případě, kdy nebyl spokojen s vyřízením své stížnosti či reklamace dříve podané u příslušné společnosti Skupiny ČEZ.

Doručením podání Ombudsmanovi ČEZ mu dáváte souhlas k tomu, aby si vyžádal od příslušných společností Skupiny ČEZ uvolnění veškerých informací vztahujících se k vašemu případu včetně případné korespondence, záznamů telefonických hovorů, údajů z informačního systému apod.

Elektronické podání

 

Písemné podání (PDF) 48 kB

Úplným a přesným vyplněním formuláře výrazně urychlíte proces vyřízení vašeho podání.

Co je námět

Námětem se rozumí podnět zákazníka směřující zejména ke zlepšení zákaznických služeb poskytovaných společnostmi Skupiny ČEZ. O přijetí námětu je vždy podatel vyrozuměn. Ombudsman posoudí, zda je obdržený námět relevantní, a v případě kladného výsledku doporučí příslušné společnosti, aby realizovala změny v postupech nebo dokumentaci. O výsledcích uplatnění námětu však již podatel informován není.

Elektronické zaslání námětu

 

Písemné zaslání námětu (PDF) 47 kB