Co je výsledkem šetření

Výsledkem šetření je stanovisko, ve kterém Ombudsman ČEZ sděluje podateli i příslušné společnosti k čemu v rámci šetření dospěl. Součástí stanoviska je i vyjádření, zda bylo podání oprávněné, částečně oprávněné nebo neoprávněné. V případě oprávněného podání je další nezbytnou součástí stanoviska návrh na urovnání sporu.

Stanovisko ombudsmana je v rámci společností Skupiny ČEZ konečné a není proti němu odvolání. To neplatí, pokud zákazník předloží nové skutečnosti, které mají podstatný vliv na dosavadní výsledky šetření. Musí však jít o skutečnosti nové a nikoliv takové, které zákazník mohl a měl předložit ombudsmanovi jako součást svého podání.

Zákazník, který není se stanoviskem ombudsmana spokojen, má možnost se obrátit se svou záležitostí např. na Energetický regulační úřad.

V zájmu předcházení opakování problému u ostatních zákazníků doporučí ombudsman příslušné společnosti, aby provedla změny v postupech nebo přijala účinná nápravná opatření.