Co se stane s vaším podáním

Vaším podáním nebo námětem se budeme neprodleně zabývat. Zpravidla do 5 dnů vás vyrozumíme, jestli bylo vaše podání ombudsmanem přijato, případně jaký je důvod, proč ombudsman podání nemůže šetřit.

Ombudsman vás také může požádat o doplnění některých nezbytných informací, které potřebuje pro řádné šetření vašeho případu.

Podání šetříme nezávisle na předchozích závěrech a  důsledně zachováváme neutralitu vůči zákazníkům na straně jedné a společnostem Skupiny ČEZ na straně druhé. Zásadně při šetření podání vycházíme z nezpochybnitelných skutečností, které se k danému případu vztahují, protokolů, záznamů, smluvních vztahů, dikcí zákonů, dokumentace společností Skupiny ČEZ a souvisejících okolností. Samozřejmě musíme vyslechnout také názor druhé strany. Nasloucháme pozorně argumentům obou stran a pečlivě je posuzujeme.

O výsledcích šetření vašeho případu vás budeme informovat nejpozději do 30 dnů. Pokud bude šetření časově náročnější, budeme vás do 30 dnů informovat o dalším postupu. Vždy budete znát jméno člena týmu ombudsmana, který váš případ šetří, a můžete se na něho v případě potřeby obracet.

Kolik času budeme potřebovat k vydání stanoviska záleží na tom, jak je vaše podání komplikované a jak rychle jsou dostupné dokumenty potřebné k šetření.

Z důvodu urychlení šetření vašeho podání  nám, prosím,  poskytněte kopie všech dokumentů, které se k podání vztahují. A to včetně informací a korespondence o tom, jak byla vaše stížnost řešena některou ze společností Skupiny ČEZ před tím, než jste se obrátili na Ombudsmana ČEZ.

Šetření podání ombudsmanem nemá odkladný účinek pro příslušné společnosti ve smyslu pozastavení standardních procesů kromě případů, kdy o to ombudsman vysloveně požádá.

S námětem na zlepšení zákaznických služeb je možno se na ombudsmana  obracet kdykoliv.