Jak kontaktovat Ombudsmana

Elektronicky

Chci kontaktovat Ombudsmana

Písemně poštou na adrese

Ombudsman ČEZ
Jemnická 1138/1
140 00 Praha 4

V případě, že to bude charakter a složitost podání vyžadovat, bude podatel ombudsmanem požádán o osobní projednání případu.