Jakými případy se Ombudsman ČEZ zabývá

Ombudsman šetří podněty zákazníků, kteří nejsou spokojeni s vyřízením své stížnosti či reklamace dříve podané u některé ze společností Skupiny ČEZ. Tento podnět se může týkat například fakturace spotřeby elektřiny nebo plynu, fakturace mobilních či finančních služeb, měření spotřeby elektřiny, poskytovaných služeb, distribučního zařízení, kvality dodávané elektřiny, chování a přístupu zaměstnanců apod. Tyto jednotlivé činnosti zajišťují společnosti Skupiny ČEZ, případně jejich dodavatelé.

Ombudsman - imagebanka - IIV případě, že záležitost nebyla nejprve řešena jako stížnost nebo reklamace v rámci standardních postupů společností Skupiny ČEZ, ombudsman takové podání nešetří.  Předá je příslušné společnosti, do jejíž kompetence případ patří, a podatele o takovém kroku informuje.

V případě, kdy zákazník nevyužil možnosti urovnat svůj spor s příslušnou společností v rámci Skupiny ČEZ a obrátil se na dozorný orgán (Energetický regulační úřad, Státní energetická inspekce, MPO), případně na orgány činné v trestním řízení nebo soud, ombudsman do tohoto procesu nevstupuje. Stejně tak ombudsman nešetří záležitosti, které byly předmětem ukončeného přestupkového, trestního či soudního řízení nebo jsou předmětem probíhajícího přestupkového, trestního či soudního řízení. V případě, že již podání zákazníka začal šetřit, šetření ukončí.

Ombudsman se nezabývá případnými podněty výrobců elektřiny – dodavatelů do distribuční sítě (např. z alternativních zdrojů) nebo obchodníků s elektřinou. Tyto subjekty se mohou obrátit přímo na příslušnou společnost Skupiny ČEZ.