Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 

Slovensko

Prodej komodit a ESCO služby

Slovenský energetický trh se vyvíjel dlouhou dobu společně s českým, a je tak pro ČEZ logicky jedním ze základních trhů pro další rozvoj, a to zejména s ohledem na moderní energetiku a služby ESCO.

ČEZ působí na slovenském trhu prostřednictvím ESCO Slovensko, společného podniku ČEZ ESCO a SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.). ESCO Slovensko nabízí inovativní produkty a služby moderní energetiky (ESCO) a jeho úkolem je přispívat k modernizaci energetiky na Slovensku, zvyšování energetické účinnosti a pomáhat s plněním závazků souvisejících s klimatickými změnami, ochranou životního prostředí a cíli stanovenými Zelenou dohodou pro Evropu. Společnost disponuje širokou nabídkou ESCO služeb, které umožní snížit slovenským podnikům, městům a obcím cenu energií, a tím i jejich celkové provozní náklady.

Mezi produkty, na které se společnost ESCO Slovensko zaměřuje, patří mimo jiné projekty energetických úspor v budovách formou EPC, kdy majitelé budov nemusí do investic vkládat vlastní prostředky, protože se splácejí přímo z peněz uspořených za energie, energetické audity a poradenství, střešní fotovoltaické elektrárny, kogenerační jednotky a ekologické teplárenství, instalace moderního osvětlení, technické zařízení budov, provoz a servis energetických zařízení.

 Dceřinými společnostmi ESCO Slovensko jsou AZ Klima SK, ESCO Distribučné sústavy, ESCO Servis, e-Dome, KLf-Distribúcia a Spravbytkomfort, které už realizovaly řadu projektů moderních energetických řešení na slovenském trhu. Jde například o největší projekt energetických úspor na Slovensku v Nemocnici s poliklinikou Nové zámky, projekt úsporné vzduchotechniky v závodě Jaguar Land Rover nebo o energetickou modernizaci slovenské Nemocnice Vranov nad Toplou, která získala cenu za nejlepší energetický projekt na slovenském trhu za rok 2019.

Na slovenském trhu se přímo etablovaly i některé další dceřiné společnosti ČEZ ESCO. Společnost ENESA zde poskytuje komplexní energetické služby se zárukou úspor (EPC) a její projekt v nemocnici ve Svidníku získal v roce 2018 cenu za nejlepší projekt úspor na Slovensku.

Více informací naleznete na ESCO Slovensko.