Slovensko

Prodej komodit a ESCO služby

Slovenský energetický trh se vyvíjel dlouhou dobu společně s českým, a je tak pro ČEZ logicky jedním ze základních trhů pro další rozvoj, a to zejména s ohledem na moderní energetiku a služby ESCO.

ČEZ působí na slovenském trhu prostřednictvím dceřiné společnosti ČEZ Slovensko, která je jedním z významných alternativních dodavatelů elektřiny a plynu na slovenském trhu v segmentu firem, kde má 2000 zákazníků. Zároveň nabízí inovativní produkty a služby moderní energetiky (ESCO) jako výstavbu a provoz kogeneračních jednotek.

Celková dodávka zasmluvněné elektřiny na rok 2019 činila okolo 1,38 TWh, u plynu 2,56 TWh. Portfolio zahrnuje nejrůznější zdroje s důrazem na ty bezemisní - 82,7 % jaderná energie, 7,3 % uhlí, 9,9 % voda, 0,1 % biomasa.

ČEZ Slovensko je od roku 2017 dceřinou společností ČEZ ESCO, středoevropského lídra na trhu nové energetiky. Na slovenském trhu se přímo etablovaly i některé další dceřiné společnosti ČEZ ESCO. Společnost ENESA zde poskytuje komplexní energetické služby se zárukou úspor (EPC) a její projekt v nemocnici ve Svidníku získal v roce 2018 cenu za nejlepší projekt úspor na Slovensku. Společnost AZ KLIMA SK je bratislavskou dcerou české jedničky na trhu vzduchotechniky AZ KLIMA.

Dalšími dceřinými společnostmi ČEZ ESCO působícími na Slovensku jsou: ČEZ Distribučné sústavy zaměřující se na lokální distribuční soustavy, SpravbytkomfortBytkomfort poskytující teplárenské služby v Prešově a v Nových Zámcích a společnost Serviskomfort, zabezpečující servisní a správcovské činnosti pro společnost Spravbytkomfort. Firma KLF-Distribúcia je společným podnikem, který má za cíl vybudovat a provozovat 110 kV rozvodnu v průmyslovém areálu v Kysockom Novom Meste. V roce 2019 koupil ČEZ ESCO většinový podíl ve společnosti e-Dome, předním poskytovateli komplexních energetických úspor a energetického managementu na Slovensku. Zaměřuje se i na energetické poradenství při výstavbě nových objektů a vylepšování funkčnosti energetických zařízení. 

Více informací naleznete na www.cez.sk