Informace o společnosti

Společnost ČEZ ICT Services, a. s., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Základní informace

Obchodní název ČEZ ICT Services, a. s.
Sídlo Duhová 3/1531
Praha 4
140 53
26470411
DIČ CZ26470411
Zápis u OR zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309
Rok založení 2008

 

Přehled společníků ČEZ ICT Services, a. s.

Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ , a. s. 100%

Přehled členů vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Vítězslav Bogač

Předseda představenstva a generální ředitel

foto - R. Sladkovský

Petr Bureš

Místopředseda představenstva a ředitel úseku Finance a Správa

 

David Krupka

David Krupka

Ředitel úseku Hlavní IT systémy

Monika Mošová

Ředitelka úseku Strategie a řízení vztahů se zákazníky

 

David Lukeš

Ředitel úseku Infrastrukturní technologie IT

Luděk Hadra

Ředitel úseku Služby koncovým uživatelům

 

Miroslav Gottfried

Ředitel úseku Data management

 

Vítězslav Bogač

  • předseda představenstva

Petr Bureš

  • místopředseda představenstva

Monika Mošová

  • členka představenstva

 

Martin Novák

  • předseda dozorčí rady

Michaela Chaloupková

  • místopředsedkyně dozorčí rady

Ondřej Landa

  • člen dozorčí rady