Služby

Společnost ČEZ ICT Services, a. s., nabízí svým klientům špičkovou podporu ve dvou vzájemně provázaných odvětvích. Jedná se o základní pilíře produktového portfolia naší společnosti – služby informačních technologií a služby elektronických komunikací. Tyto služby stojí především na vyváženě vytvořené jednotné a konsolidované aplikační a technologické architektuře. K 1. 1. 2021 došlo k redesignu celého produktového portfolia v souladu s principy produktové organizace.

Společnost ČEZ ICT Services, a. s., nabízí svým klientům špičkovou podporu ve dvou vzájemně provázaných odvětvích. Jedná se o základní pilíře produktového portfolia naší společnosti – služby informačních technologií a služby elektronických komunikací. Tyto služby stojí především na vyváženě vytvořené jednotné a konsolidované aplikační a technologické architektuře. K 1. 1. 2021 došlo k redesignu celého produktového portfolia v souladu s principy produktové organizace. 

Služby informačních technologií

Základní charakteristikou IT služeb je jejich plná procesní orientace s přirozenou podporou přímého a operativního řízení služeb.

Služba SAP a návazné aplikace

Poskytování přístupu k programovým aplikacím a modulům informačních systémů v oblasti SAP včetně personálních systémů.

Služba Rozvoj a inovace

Poskytování programových prostředků sloužících pro přímou podporu inovačních aktivit.

Služba Podpora centrálních procesů 

Podpora centrálních procesů ve SKČ, např. právní a procesní agendy, data management, podpora řízení projektů.

Služba Podpora obchodních procesů 

Podpora obchodu a řízení výroby, např. provoz obchodních informačních systémů, plánování a podpory zákaznických center včetně tiskových služeb SKČ.

Služba Podpora distribučních procesů  

Podpora distribučních procesů, např. řízení a prací výkonu distribuce a zajištění provozně technických informačních systémů.  

Služba Podpora výrobních procesů  

Podpora výrobních procesů, např. mobilní podpora výroby, řízení prací a provozu výroby včetně provozu informačních systémů pro bezpečnost.

Služba Kancelář  

Poskytování základního HW a SW pro práci ve SKČ.

Ostatní služby

Poskytování služeb Service Desku, nákup spotřebního materiálu, konzultační činnosti.

Služby infrastruktury

Poskytování operační, aplikační nebo databázové platformy formou služby. Předmětem dodávky jsou služby IaaS a PaaS dle požadavků zákazníků v rámci SKČ.

Služby elektronických komunikací 

Společnost ČEZ ICT Services, a. s., je oprávněna poskytovat služby elektronických komunikací na základě osvědčení č. 400 vydaného Českým telekomunikačním úřadem dle všeobecného oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9. 

Hlasové služby a datové služby 

Naše společnost je alternativním telekomunikačním operátorem působícím v rámci celé České republiky. Komplexní portfolio hlasových služeb poskytujeme prostřednictvím přímého připojení, služeb založených na protokolu IP. Hlasová síť je propojena ve všech propojovacích bodech se sítěmi všech nejvýznamnějších operátorů pevných i mobilních sítí. Volitelnou součástí hlasových služeb jsou i služby s přidanou hodnotou (služby bezplatného volání, služby se sdílenými náklady či komunikační řešení kontaktních center a řešení dispečerských pracovišť). Pestrá škála datových služeb, která je poskytována na platformě MPLS, zajišťuje vysokorychlostní, multimediální a vysoce flexibilní prostředí pro integrovaný přenos dat, hlasu i videa, včetně vzdáleného přístupu a připojení do sítě Internet, který je založen na protokolu IP bez transportu velkých objemů dat. Samozřejmostí je časově nelimitované, neagregované připojení s volitelnou přenosovou rychlostí, servis, dohled služby i související obchodní a technická podpora. Je zajišťován provoz samostatných radiových sítí pro provoz technologie i pro dispečerské řízení osádek. Radiosítě pokrývají území, kde Skupina ČEZ provozuje a řídí dispečerskou síť pro přenos elektrické energie.