Informace o společnosti

Společnost ČEZ Invest Slovensko a.s. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Základní informace

Obchodní název ČEZ Invest Slovensko, a.s.
Sídlo Duhová 2/1444
Praha 4
140 53
28861736
DIČ CZ28861736
Zápis u OR v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15149, datum zápisu 19. března 2009
Rok založení 2009
Základní kapitál 3 202 400 000 Kč

 

Dokumenty ke stažení

Akcionáři

Přehled akcionářů ČEZ Invest Slovensko a.s.
Název společnosti Podíl na ZK (v%)
ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 100 %

 

Představenstvo společnosti

Ing. Vladimír Kestler

Předseda představenstva od 12. 1. 2023
Člen představenstva od 1. 1. 2023
Narozen 13. 5. 1962

JUDr. Marek Šlégl

Místopředseda představenstva od 12. 1. 2023
Člen představenstva od 1. 1. 2023
Narozen 16. 10. 1977

Mgr. Petr Disman, MSc.

Člen představenstva od 1. 1. 2023
Narozen 2. 3. 1983

 

Dozorčí rada společnosti

Ing. Pavel Cyrani, MBA

Předseda dozorčí rady od 12. 1. 2023
Člen dozorčí rady od 1. 1. 2023
Narozen 15. 1. 1976

Mgr. Kamil Čermák

Místopředseda dozorčí rady od 23. 8. 2023
Člen dozorčí rady od 1. 7. 2023
Narozen 12. 9. 1970

Silvana Jirotková

Člen dozorčí rady od 1. 1. 2023
Narozen 23. 11. 1977

Ing. Jan Šícha

Člen dozorčí rady od 1. 1. 2023
Narozen 1. 5. 1970