Zpracování a sdílení osobních údajů

Příjemci osobních údajů a vyžádání bez souhlasu

Některé státní orgány a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde zejména o dohledovou činnost, dále např. o soudy, státní zastupitelství nebo Policii ČR. Vaše údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud nám takovou povinnost stanoví příslušný zákon.

Naše společnost zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně. Při automatizovaném zpracování vašich údajů ale nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva.

Ochrana osobních údajů v Naší společnosti je organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy. Srovnatelnou úroveň zabezpečení osobních údajů vyžadujeme i od všech našich zpracovatelů osobních údajů.

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Naší společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také některými dalšími společnostmi z Koncernu ČEZ případně jinými subjekty mimo Koncern ČEZ jako zpracovateli údajů. Osobní údaje těmto společnostem nebo subjektům předáváme jen v tom případě, že splňují námi definované organizační a technické podmínky k zajištění jejich náležité ochrany. A dále, že jsou písemnou smlouvou zavázáni k dodržení sjednaných podmínek zpracování údajů i zajištění stanovené ochrany.

Důvodem pro předávání osobních údajů těmto dalším společnostem nebo subjektům jako zpracovatelům je zpravidla skutečnost, že využívají znalosti, postupy nebo technologie s potřebnou odbornou úrovní, která jim umožňuje efektivněji dosáhnout některý s výše uvedených účelů zpracování a zajistit přitom i potřebnou ochranu osobních údajů.

Osobní údaje mohou být na základě oprávněné žádosti subjektu údajů předány také třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání takových osobních údajů, jako jsou různé státní orgány.

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti webových stránek Naší společnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v souvislosti s tím, že používáte také jejich služby. Podrobnosti o nastavení cookies a jejich funkcích jsou k dispozici v Informaci o webu.

Plnění našich povinností zajišťujeme a obsluhujeme hlavně vlastními zaměstnanci naší společnosti, případně prostřednictvím vybraných společností patřících do Koncernu ČEZ jako externích dodavatelů služeb.

Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich činností, může při ní docházet ke zpracování vašich osobních údajů. V některých případech se tito naši dodavatelé stávají současně zpracovateli osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl Naší společností pověřen. V takovém případě není k výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis.

Ke zpracování osobních údajů mimo Koncern ČEZ využíváme tyto kategorie zpracovatelů:

  • poskytovatele vybraných IT služeb
  • poskytovatele služeb telefonního centra
  • poskytovatele archivačních služeb
  • subjekty vymáhající naše pohledávky
  • poskytovatelé právních služeb
  • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů
  • odhadci
  • poskytovatelé služeb ostrahy objektů
  • poskytovatelé energetických služeb

Naše společnost za účelem zajištění bezpečnosti objektů, ve kterých vykonává svoji podnikatelskou činnost, využívá kamerové systémy se záznamem. Na umístění těchto kamerových systémů vás vždy upozorňujeme informačními cedulkami a piktogramy při vstupu do takového prostoru, s označením společnosti, která tyto systémy provozuje a spravuje, a tudíž je i správcem těchto údajů. A také s odkazem na internetové stránky, kde jsou uvedeny podrobnější informace o zpracování pořízených záznamů.

Pořízené kamerové záznamy jsou v případě bezpečnostních incidentů zpřístupněny pro vyhodnocení pouze určeným zaměstnancům naší společnosti. Předány mohou být pouze orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení, a to na základě jejich písemné žádosti. Naše společnost může těmto orgánům záznamy poskytnout i z vlastního rozhodnutí, pokud má podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, které jsou na záznamu zachyceny. Pořízené záznamy jsou uloženy zabezpečeným způsobem, a nedojde-li k jejich předání oprávněným státním orgánům, jsou po uplynutí stanovené lhůty nejdéle 30 dnů smazány.