Legislativa

Přehled platné legislativy v oblasti recyklace a využití solárních panelů

ČEZ Recyklace zajišťuje dle zákona č. 542/2020 Sb. plnění zákonných povinností výrobců a provozovatelů pro zpětný odběr a recyklaci solárních panelů (včetně solárních panelů uvedených nad trh před 1. 1. 2013), vedení evidence zpětně odebraných solárních panelů, evidence ročních zprávy a vykazování údajů MŽP, komunikace s MŽP ohledně legislativních předpisů, osvěta

  • Základní povinnosti výrobců a provozovatelů ze zákona (dokument doplníme)
  • Oddělené uvádění recyklačního příspěvku na účetních dokladech