Správce osobních údajů

Pokud je Správcem vašich osobních údajů společnost Elektrárna Temelín II, a.s., IČO: 04669134, se sídlem Duhová 2/1444, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21251 (dále jen “ETE II“ nebo „Naše společnost“), podrobnější informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete dále.