Energetické centrum

Společnost Energetické centrum s.r.o. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Energetické centrum s.r.o. je provozovatelem stejnojmenného zařízení v Jindřichově Hradci. Palivem pro zdroj produkující elektřinu a teplo je výhradně čistá biomasa.