Slunce

Přímé využití energie slunečního záření patří z hlediska ochrany životního prostředí k nejčistším a nejšetrnějším způsobům výroby elektřiny.

Jde o energetický zdroj, kterého je a dlouho bude v přírodě dostatek. V České republice je průměrná intenzita slunečního záření odhadována na přibližně 300 W/m2 a úhrn energie 800–1250 kWh na m2 za rok.

Sluneční výkon 40 bilionkrát přesahuje teoretickou spotřebu lidstva. Dnes však z něj dokážeme využít pouze část. Množství energie, které dnes získáváme z celkové energie slunečního záření, je zanedbatelné. I když současný podíl fotovoltaiky na celkové produkci elektrické energie ve světě představuje pouze asi 0,01 %, technologie využívání slunečního záření mají velký růstový potenciál a vyspělé státy s tímto obnovitelným zdrojem do budoucna počítají.

Skupina ČEZ je průkopníkem využití energie slunce k výrobě elektřiny. V současnosti provozuje Skupina ČEZ fotovoltaické elektrárny ve 12 lokalitách v České republice a jedno zařízení tohoto typu v Bulharsku.

Výroba elektřiny ze slunečního záření dnes patří mezi nákladově nejvýhodnější formy produkce, nejen mezi obnovitelnými zdroji energie. Nejrychleji rostoucími trhy se chlubí Čína a USA.

Za poslední roky poklesly aukční ceny na světových trzích až na desetinu původní výše. Evropské asociace fotovoltaického průmyslu odhaduje, že v roce 2030 bude fotovoltaika uspokojovat 10 až 15 procent poptávky po energii v Evropě. V roce 2050 by pak více než 20 procent veškeré ve světě vyrobené elektřiny mohlo pocházet z fotovoltaik.