Fotovoltaická elektrárna Buštěhrad

V druhé polovině roku 2010 zprovoznila Skupina ČEZ moderní fotovoltaickou elektrárnu v Buštěhradě. Zařízení umístěné v prostorách bývalého průmyslového areálu provozuje společnost ČEZ Obnovitelné zdroje.

Buštěhrad leží poblíž Kladna na území Středočeského kraje. V rámci této oblasti se s ohledem na přírodní podmínky jedná o jednu z nejvhodnějších lokalit k umístění zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření. Průměrný roční úhrn globálního záření zde dosahuje až 4,1 tisíce MJ/m2. Využití ploch se navíc jeví optimální i proto, že jde o území na hranici bývalého průmyslového areálu, které by velice těžko hledalo alternativní využití.

Elektrárna o instalovaném výkonu 2,396 MW ročně vyrobí množství elektřiny pokrývající spotřebu zhruba 640 domácností ve středních Čechách.

Samotná výstavba probíhala na jaře a v létě roku 2010. Na zemní vruty zavrtané do země jsou připevněny nosné konstrukce, které tvoří podklad pro vlastní polykrystalické fotovoltaické panely.