Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Fotovoltaická elektrárna Vranovská Ves

FVE Vranovská VesKoncem roku 2010 zprovoznila Skupina ČEZ moderní fotovoltaickou elektrárnu ve Vranovské Vsi.

Fotovoltaická elektrárna Vranovská Ves leží v katastru obce Vranovská Ves na území Jihomoravského kraje zhruba 15 km severozápadně od Znojma. V rámci této oblasti se s ohledem na přírodní podmínky jedná o jednu z nejvhodnějších lokalit k umístění zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření. Průměrný roční úhrn globálního záření zdedosahuje až 4,1 tisíce MJ/m2.

Elektrárna o instalovaném výkonu 16,033 MW ročně vyrobí množství elektřiny pokrývající spotřebu více než 4 000 domácností na jihu Moravy.

Samotná výstavba probíhala po větší část roku 2010. Na nosné piloty zaražené do země jsou připevněny nosiče, které tvoří podklad pro vlastní polykrystalické fotovoltaické panely.