Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 

Fotovoltaické elektrárny Ralsko a Mimoň

  • ilustr. obr. fve ralskoV druhé polovině roku 2010 zprovoznila Skupina ČEZ komplex moderních fotovoltaických elektráren v lokalitách Ralsko a Mimoň.

Skupina fotovoltaických elektráren souhrnně označovaných jako FVE Ralsko a vzdálených od sebe jednotky kilometrů leží na území Libereckého kraje mezi Mimoní a Mnichovým Hradištěm, zhruba 25 km jihovýchodně od České Lípy. V rámci této oblasti se s ohledem na přírodní podmínky jedná o jednu z nejvhodnějších lokalit k umístění zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření. Průměrný roční úhrn globálního záření zde dosahuje až 3,8 tisíce MJ/m2. Využití ploch se navíc jeví optimální i proto, že jde o území bývalého vojenského areálu, které by velice těžko hledalo alternativní využití. Dekontaminací souvislých ploch využitých v současnosti pro fotovoltaické elektrárny a zvýšením jejich bonity se navíc do budoucna otevírají širší možnosti pro rozvoj celé oblasti.

profil FVE MimoňFotovoltaické elektrárny vzdálené od sebe jednotky kilometrů disponují instalovanými výkony 14,269 MW, 12,869 MW, 6,614 MW, 4,517 MW a 17,494 MW. Elektrárny ročně vyrobí množství elektřiny pokrývající spotřebu zhruba 15 000 domácností na pomezí středních a severních Čech.

Samotná výstavba probíhala po větší část roku 2010. Na zemní vruty zavrtané do země jsou připevněny nosné konstrukce, které tvoří podklad pro vlastní polykrystalické fotovoltaické panely.