Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Malá vodní elektrárna Brno Kníničky

Vodní elektrárna Kníničky  umístěná v brněnské městské části Bystrc na populárním Prýglu (pozn. – v brněnském hanteci název pro tuto přehradu) byla koncipována jako špičkový zdroj, určený k vykrývání zvýšené spotřeby elektrické energie v čase ranních a večerních energetických špiček. Uvedena do provozu byla v roce 1941.

Je osazena jedním vertikálním turbosoustrojím s Kaplanovou turbínou, vyrobenou firmou Storek. Turbína má sice maximální hltnost 22 m3/sec., ale optimálně pracuje při hltnosti 17–18 m3/s. Instalovaný výkon elektrárny je 3,528 MW a při maximálním spádu hladin je dosahován.

V letech 2009-10 proběhla rekonstrukce malé vodní elektrárny Kníničky za desítky milionů korun, která znamená zvýšení účinnosti o 10 procent, vyšší produkci elektřiny a zmírnění dopadů provozu na životní prostředí. Celá akce si postupně vyžádala mj. celkové odstavení provozu elektrárny, vybourání a odvoz starého soustrojí. Po dohodě s Povodím Moravy došlo také k plánovanému částečnému vypuštění přehradní nádrže. Elektrárna prošla postupně kompletní modernizací nejdůležitějších částí. Bylo vyměněno oběžné kolo, lopaty, regulátor turbíny, klapkový uzávěr a hrabací stroj. O šest let později na tuto akci navázaly opravy vrcholících v květnu 2017 usazením nového 22tunového rychlouzávěru, poprvé po 75 letech provozu.

Malá vodní elektrárna Kníničky ročně vyrobí zhruba 7 milionů kWh elektřiny, což znamená pokrytí celoroční spotřeby asi dvou tisíc domácností.