Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 

Malá vodní elektrárna Brno Komín

Roku 1923 byla na řece Svratce v dnešní brněnské čtvrti Komín na místě bývalého středověkého mlýna postavena malá vodní elektrárna. Elektrárenské dílo podle návrhu Ing. Petra fungovalo do zahájení provozu elektrárny Kníničky na brněnské přehradě jako průtočné, později jako vyrovnávací.

Je osazena dvěma horizontálními Kaplanovými turbínami (2x 100 kW) od firmy Storek Brno s řemenovými pohony na dva horizontální synchronní generátory BEZ Bratislava, každý o činném výkonu 106 kW. Návrhový průtok jedné turbíny je 4,7 m3/s při využitelném maximálním spádu hladin 3,2 m. Technologické zařízení turbíny je původní s modernizovaným elektrotechnickým vybavením a s dálkovým ovládáním z přehradní vodní elektrárny Kníničky.

Soustrojí č.2 bylo při rekonstrukci v roce 2007 vyměněno za nové soustrojí s horizontální kolenovou Kaplanovou turbínou od firmy Hydrohrom. Nový turbogenerátor disponuje výkonem 140 kW.

Na přelomu let 2014-15 proběhlo repasování technologií obou soustrojí, oprava nábřežních stěn objektů náhonu, jalové propusti a odpadního kanálu a také výměna elektrotechnologie a repase strojní části původní turbíny TG1. Nový systém automatického řízení zlepší efektivitu provozování, bezpečnost a regulaci výroby obnovitelné energie. Momentky z těchto prací jsou součástí fotogalerie.