Malá vodní elektrárna Čeňkova Pila

Projděte si naživo Vodní elektrárnu Čeňkova Pila

Virtuální prohlídka

Na místě, odkud se dříve plavilo dřevo převážně do Dlouhé Vsi, kde se pak zpracovávalo na pile nebo vázalo do vorů, zřídil v polovině 19. století významný pražský podnikatel Čeněk Bubeníček vodní pilu a sklad dřeva. V roce 1908 prošla pila modernizací a byla zde instalována tři vodní kola – dvě poháněla dva typy katrů pro zpracování různého druhu dřeva, třetí sloužilo pro pohon dřevoobráběcích strojů. Původně byla označována jako Bubeníčkova pila, až později se ujalo označení Čeňkova. Později požádala obec Kašperské Hory hejtmanství v Sušici o povolení k výstavbě elektrárny.

Navštivte Infocentra malých vodních elektráren Vydra a Čeňkova Pila a stálá expozice "Šumavská energie"

Projekt a dodávka elektrické části strojů byly objednány u firmy Brown-Boweri Wien. Vybavení elektrické části soustrojí, např. generátor o výkonu 96 kW, samočinný regulátor napětí, ochrana proti přepětí apod., bylo na tehdejší dobu velmi moderní. Elektrárna nepřetržitě vyrábí bezemisní elektřinu od roku 1912. Strojní část je vybavena horizontální Francisovou turbínou o výkonu 125 koní od firmy J. M. Voith AG. Celá vodní elektrárna, pro kterou je voda přiváděna otevřeným derivačním kanálem, který se cca 50 m před budovou mění na dřevěný aquadukt, je vedena Ministerstvem kultury ČR v evidenci památkově chráněných objektů. Jakékoli zásahy do přivaděče, budovy nebo technologického zařízení musí být orgány památkové péče schváleny.