Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Malá vodní elektrárna Hracholusky

Součástí přehradní hráze Hracholusky je vodní elektrárna. Sypaná přehradní hráz se začala stavět v roce 1959, dokončena a uvedena do provozu byla v roce 1964. Vodní elektrárna Hracholusky se pro západočeskou energetiku stala náhradou za malou vodní elektrárnu Pňovany, která byla vybudováním nového vodního díla zatopena. Objekt elektrárny je postaven v přehradním jezeře a má věžový tvar. Stavba je ve vlastnictví Povodí Vltavy. V majetku energetiky je technologické zařízení elektrárny. V elektrárně je jedna vertikální Kaplanova turbína ČKD Blansko s hltností 11,5–13 m3/s a instalovaným výkonem generátoru 3,038 MW.

V letech 2007-08 došlo k velké modernizaci elektrárny. Během ní byla vyměněna původní Kaplanova turbína za novou Kaplanovu turbínu od společnosti Strojírny Brno. Koncepce MVE tak byla zachována, ale byla zvýšena účinnost. Vyměněna byla i regulace turbíny za vysokotlakou, atkže došlo ke značnému snížení olejových náplní a zvýšení ekologie provozu elektrárny. V rámci modernizace byl převinut i generátor. V letech 2017 až 2018 byla rekonstruována vn rozvodna 6 a 22 kV.