Malá vodní elektrárna Hracholusky

Součástí přehradní hráze Hracholusky je vodní elektrárna. Sypaná přehradní hráz se začala stavět v roce 1959, dokončena a uvedena do provozu byla v roce 1964. Vodní elektrárna Hracholusky se pro západočeskou energetiku stala náhradou za malou vodní elektrárnu Pňovany, která byla vybudováním nového vodního díla zatopena. Objekt elektrárny je postaven v přehradním jezeře a má věžový tvar. Stavba je ve vlastnictví Povodí Vltavy. V majetku energetiky je technologické zařízení elektrárny. V elektrárně je jedna vertikální Kaplanova turbína ČKD Blansko s hltností 11,5–13 m3/s a instalovaným výkonem generátoru 2,55 MW.