Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Malá vodní elektrárna Kořensko

Dalším článkem vltavské kaskády je vodní elektrárna Kořensko, postavená současně s vodní elektrárnou Hněvkovice. Leží na konci orlické zdrže, kde měla být vybudována jako ponořený stupeň již při výstavbě elektrárny Orlík. Zdrž, vytvořená jezem, má obsah 2,8 mil. m 3 a dosahuje až k jezu v Hněvkovicích. Hlavní funkcí díla Kořensko je udržovat stálou hladinu, a tím odstranit hygienické a estetické závady v městské aglomeraci Týna nad Vltavou, způsobené kolísáním hladiny zdrže Orlík.

Energetický význam průtočné vodní elektrárny Kořensko je ve využití hydroenergetického potenciálu vytvořeného jezovým tělesem. Elektrárna zpracovává mimo odtok z vodní elektrárny Hněvkovice i vodu řeky Lužnice. Dílo Kořensko bylo postaveno v letech 1986 - 92. Skládá se z jezu o 4 přelivových polích 4 x 20 m, hražených ocelovými hydraulickými klapkami o výšce 4,8 m, průtočné vodní elektrárny a levobřežní, stavebně vybudované plavební komory. V průtočné, nízkotlaké vodní elektrárně o rozměrech 24 x 15 m a výšce 11 m, jsou umístěna 2 přímoproudá soustrojí s horizontálními Kaplanovými turbínami. Jako uzávěry turbín slouží ocelové, hydraulicky ovládané klapky. Elektrárna je vybavena česlemi, čisticím strojem, hradidly vtoků a výtoků. Do savek elektrárny jsou zaústěny řízené odpady z Jaderné elektrárny Temelín, jejichž potenciální tlaková energie je využita v malé vodní elektrárně o výkonu 980 kW v objektu jaderné elektrárny na levém břehu. Elektrárna Kořensko je napojena přes vývodový transformátor 6,3/22 kV přímo na veřejnou rozvodnou síť 22 kV. Provoz elektrárny je automaticky řízen hladinovou regulací a je monitorován v dispečinku kaskády ve Štěchovicích.

Výrobní jednotka - Kořensko
Instalovaný výkon 2 x 1,9 MW
Rok uvedení do provozu 1992
Typ turbíny Kaplan