Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 

Malá vodní elektrárna Les Království

V průběhu 1. světové války byla na řece Labi, před Dvorem Králové nad Labem, postavena přehrada Les Království, ke které byla dostavěna a v r. 1923 uvedena do provozu vodní elektrárna. Pracovala v ní dvě horizontální Francisova turbosoustrojí s dvojčitými kotlovými turbínami. Elektrárna byla postavena na maximální hltnost 12 m3/s, ale z důvodu časté poruchovosti turbín byla celková hltnost omezena na 9 m3/s. Celkový instalovaný výkon elektrárny byl 1120 kW.

Z důvodů technické a morální zastaralosti zařízení byla připravena a v roce 2005 proběhla celková rekonstrukce vodní elektrárny. Původní turbogenerátory nahradila dvě moderní turbosoustrojí s horizontálními Francisovými turbínami, s letmo uloženým oběžným kolem, s celkovou hltností 12 m3/s a výkonem 2,21 MW. Rozdíl výšky hladin nad přehradou a pod elektrárnou umožnil vyhnout se instalaci převodovek a připojit k oběma turbinám generátory na přímo, tzv.“direkt“. Původní turbíny byly odprodány Národnímu technickému muzeu a Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem.