Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 

Vodní elektrárna Lipno

Infocentrum Vodní elektrárny Lipno je nyní uzavřeno.

V tomto regionu nicméně máme několik dalších elektráren, jejichž provozy jsme návštěvníkům zpřístupnili, konkrétně v Pošumaví jsou to vodní elektrárny Vydra a Čeňkova pila, pro zájemce o jadernou energetiku doporučujeme nedaleké infocentrum na Temelíně. Pro zájemce o vodní elektrárny doporučujeme z tzv. vltavské kaskády (kam patří i Lipno), návštěvu vodních elektráren Orlík nebo Štěchovice. Vyberete si dle vašeho zájmu některé z těchto Infocenter Skupiny ČEZ.

Podívejte se na krátký film o modernizaci Elektrárny Lipno I v letech 2012-17!

Lipno I

Vodní elektrárna Lipno I je součástí vltavské kaskády. Její nádrž s rozlohou téměř 50 km2 představuje svou plochou naše největší umělé jezero. Obsah nádrže 306 mil. m3 vody je využíván pro víceleté řízení odtoku. Regulací odtoku se zvětšují minimální průtoky, omezují povodňové špičky a zvyšuje se výroba v ostatních elektrárnách vltavské kaskády. Vodní plocha jezera v krásném prostředí Šumavy, dlouhá 44 km a v nejširším místě až čtrnáctikilometrová, je využívána pro letní rekreaci, plavbu po jezeře a efektivní rybní hospodářství.

Projděte si naživo vodní elektrárnu Lipno

Virtuální prohlídka

Energetický význam elektrárny Lipno I představuje výroba levné, ekologicky čisté, špičkové elektrické energie a využití pro regulaci výkonu celostátní energetické soustavy. Její velmi rychlé najetí na plný výkon 120 MW do 150 vteřin a dálkové ovládání z centrálního dispečinku vodních elektráren ve Štěchovicích umožňuje ovlivňovat výkonovou bilanci elektrizační soustavy České republiky. Kolísání odtoku vyrovnává malá průtočná vodní elektrárna Lipno II o výkonu 1,5 MW, vybudovaná pod Lipnem I.

Vodní dílo Lipno vznikalo v letech 1953 - 58. K zadržení vody slouží kombinovaná zemní a gravitační hráz o výšce 26 m s potřebným hydrotechnickým vybavením.

Samotná vodní elektrárna se nachází v podzemní kaverně o rozměrech 65 x 22 m a výšce 37 m, vylámané v hloubce 160 m pod terénem v blízkosti hráze. Voda je přiváděna na turbíny dvěma tlačnými ocelovými šachtami, průměru 4,5 m a délky 160 m, přes kulové uzávěry a odváděna je 3,6 km dlouhým podzemním odpadním tunelem, širokým 8,4 m a vysokým 7,8 m. K dopravě technologického zařízení a personálu do podzemí slouží šikmý tunel se sklonem 45°, široký 6,8 m, vysoký 9,7 m a dlouhý 200 metrů.

 V podzemní elektrárně, uvedené do provozu v roce 1959, jsou umístěna dvě plně automatizovaná soustrojí s Francisovými turbínami a potřebná elektrická zařízení. Elektrická energie z generátorů se vyvádí tunelem pomocí kabelů do nadzemních transformátorů a rozvodny. V nadzemním areálu je též umístěna rozvodna 22 kV, která zásobuje rozsáhlé okolí elektrickou energií.

 

Výrobní jednotka -  Lipno I
Instalovaný výkon 2 x 60 MW
Rok uvedení do provozu 1959
Typ turbíny Francis

 

Lipno II

Průtočná vodní elektrárna Lipno II s jedním soustrojím o výkonu 1,5 MW je nedílnou součástí elektrárny Lipno I a slouží zejména k vyrovnávání odtoku z této špičkové vodní elektrárny. Je vybavena Kaplanovou turbínou se spádem 10 - 4 m.

K vyrovnání průtoku byla vybudována nádrž o obsahu 1,68 mil. m3 vody. Řeka byla přehrazena 11,5 m vysokou kombinovanou hrází. Přehrada je vybavena potřebným hydrotechnickým zařízením, které umožňuje řídit odtok i v případě, že soustrojí vodní elektrárny je v opravě. Vodní elektrárna Lipno II je plně automatizovaná, bezobslužná, dálkově ovládaná z dispečinku ve Štěchovicích a z elektrárny Lipno I. Mimo trvalou výrobu z vyrovnaného průtoku umožňuje Lipno II špičkový provoz elektrárně Lipno I, v čemž spočívá její hlavní energetický význam.

Výrobní jednotka - Lipno II
Instalovaný výkon 1 x 1,5 MW
Rok uvedení do provozu 1957
Typ turbíny Kaplan

 

 

 

Základní informace o Elektrárnách Lipno

  • Elektrárna Lipno I je součástí vltavské kaskády. Její nádrž o rozloze téměž 50 kilometrů čtverečních představuje svou plochou naše největší umělé jezero. Objem 306 mil. metrů krychlových je využíván pro víceleté řízení odtoku. Regulací odtoku se zvětšují minimální průtoky, omezují povodňové špičky a zvyšuje se výroba v ostatních vodních elektrárnách vltavské kaskády.
  • Energetický význam vodní elektrárny spočívá ve výrobě levné, ekologiky čisté špičkové elektrické energie s možností regulace v plném výkonovém rozsahu. Najetí obou strojů na plný výkon do tří minut umožňuje rychlou reakci na potřeby v energetické soustavě. Najíždění, odstavování a regulace výkonu je řízeno z dispečinku vodních elektráren ve Štěchovicích. Kolísání odtoku pod elektrárnou vyrovnává malá průtočná elektrárna Lipno II o výkonu 1,5 MW.
  • Vodní dílo Lipno I bylo vybudováno v letech 1953-1959.
  • Vlastní akumulační špičková elektrárna je vybavena dvěma plně automatizovanými soustrojími s Francisovými turbínami. Maximální výkon jednoho soustrojí je 60 MW při otáčkách 375 ot./min.Je provozována jako bezobslužná pouze s dohledem jednoho pracovníka na směně.
  • Technologie elektrárny je umístěna v podzemní kaverně dlouhé 65, široké 22 a vysoké 37 metrů, která je vylámána v hloubce 160 m pod terénem v blízkosti hráze.
  • Elektrická energie z generátorů o napětí 15 kV je vyvedena kabely před transformátory 15/110 kV do venkovní rozvodny 110 kV. Z ní vedou 4 linky do rozvodny Dasný u Českých Budějovic. Součástí rozvodny 110 kV jsou dva transformátory 110/22 kV, které prostřednictvím rozvodny 22 kV zásobují elektrickou energií celé Lipensko.