Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Malá vodní elektrárna Mohelno

Průtočná vodní elektrárna Mohelno se dvěma soustrojími o výkonu > 1,2 MW , respektivě 0,6 MW je nedílnou součástí vodního díla Dalešice. Její nádrž o obsahu 17,1 mil. m3 slouží nejen k vyrovnání odtoku z přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, ale tvoří i spodní nádrž pro čerpání. Je rezervoárem vody pro odběr chladicí vody Jadernou elektrárnou Dukovany a slouží k ředění jejích odpadních vod. Vodní elektrárna Mohelno byla postavena současně s přečerpávací vodní elektrárnou Dalešice.

Přehrada, vytvářející jezero 7 km dlouhé, je gravitační betonová hráz s příslušným hydrotechnickým zařízením, tj. přepadem i dnovou výpustí. Vodní elektrárna Mohelno je plně automatizovaná a dálkově ovládaná z přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Mohelenská elektrárna využívá primární hydroenergetický potenciál pro výrobu ekologicky čisté elektřiny. Elektrárna je umístěna přímo v tělese hráze, přívod na Kaplanovu turbínu je potrubím s rychlozávěrnou klapkou. Vtok i výtok je možno hradit ocelovými tabulemi.

Výrobní jednotka - Mohelno
Instalovaný výkon 1 x 1,2 MW
Rok uvedení do provozu 1978
Typ turbíny Kaplan
Instalovaný výkon 1 x 0,6 MW
Rok uvedení do provozu 1999 - rekonstrukce (původní uvedení do provozu 1978)
Typ turbíny Franciss