Malá vodní elektrárna Obříství

Vodní elektrárna Obříství byla postavena u labského jezu 4 km před soutokem Labe s Vltavou a uvedena do provozu v r.1995. Stala se první, skutečně moderní nízkospádovou elektrárnou na českém území. Její technologii navrhlo a realizovalo konsorcium rakouských firem J. M. Voith AG a AEG Austria GmbH. V elektrárně, pracující se spádem hladin 1,5–3,8 m jsou instalována dvě horizontální turbosoustrojí s průtočnými přímoproudými Kaplanovými turbínami typu PIT, kdy jsou převodovky a generátory umístěny v šachtě uprostřed nátoku do turbíny.

Maximální hltnost obou turbín řízených průmyslovým počítačem, s oběžnými koly o průměru 3,2 m, je 120 m3/s. Instalovaný výkon elektrárny je 3360 kW. Česle na vtoku jsou čištěny pojízdným automatickým čistícím strojem firmy Künz z Rakouska. Čistící stroj si sám vozí velkoobjemový kontejner na shrabky z česlí, který je po naplnění vyměněn za prázdný.