Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 

Malá vodní elektrárna Předměřice nad Labem

Elektrárna byla postavena na řece Labi a uvedena do provozu po 2. světové válce v roce 1953. Technickým dvojčetem této elektrárny je vodní elektrárna Smiřice, stojící 7 km proti proudu řeky. Vodní elektrárna Předměřice nahradila po dvaceti letech vodní elektrárnu, která spolu s jezem stála původně asi 200 m proti proudu řeky Labe a byla rozbořena velkou vodou v roce 1932.

Nová elektrárna má jedno průtočné vertikální turbosoustrojí s Kaplanovou turbínou a pomaluběžným generátorem, připojeným přímo, bez převodu, na hřídel turbíny. Maximální hltnost turbiny je 34 m3/sec. a spád hladin 7,8 m. Elektrárna dodává elektřinu do distribuční sítě 35 kV.

V roce 2009 byla provedena celková modernizace elektrárny. Koncepce elektrárny byla zachována, tj. uložení turbíny a generátoru na jedné hřídeli bez převodové skříně. Nová turbína je také horizontální Kaplanova a je plně regulovatelná. Generátor byl v rámci této modernizace kompletně převinut. Dále byla vyměněna regulace turbíny za vysokotlakou techniku a řídící systém. Výsledkem je vyšší účinnost elektrárny a snížení množství olejových náplní. Zároveň bylo investováno do čistícího zařízení na hrubých i jemných česlích. Instalovaný výkon elektrárny po modernizaci je 2,6 MW.