Vodní elektrárny Štěchovice

Projděte si naživo Vodní elektrárnu Štěchovice

Virtuální prohlídka

Toulavá kamera: Na jaře 2013 navštívila štěchovickou elektrárnu Toulavá kamera České televize!

Vodní elektrárna Štěchovice I byla původně vybudována jako druhý článek vltavské kaskády na konci druhé světové války. Nádrž této středotlaké elektrárny o délce 9,4  km končí ve vývaru elektrárny Slapy. Obsahuje 11,2 mil. m3 vody a slouží především k vyrovnání kolísavého odtoku ze špičkové elektrárny Slapy. Spolu s nádrží ve Vraném vyrovnává odtok z vltavské kaskády. Umožňuje špičkový provoz slapské elektrárny a výrobu pološpičkové elektrické energie. Provoz štěchovické elektrárny o výkonu 22,5  MW je řízen přímo z centrálního dispečinku vltavské kaskády.

Vodní dílo Štěchovice bylo postaveno v letech 1938 - 47. Betonová přehrada s žulovým obkladem je 22,5 m vysoká, 120 m dlouhá s pěti přelivnými hrazenými poli. Kapacita přelivů činí 2400 m3/s.

Středotlaká elektrárna je vybavena jako klasická průtočná elektrárna se 2 soustrojími s Kaplanovými turbínami. Její součástí je i venkovní rozvodna 110 kV a vývodové a distribuční transformátory.

Výrobní jednotka - Štěchovice
Instalovaný výkon 2 x 11,25 MW
Rok uvedení do provozu 1943 - 1944
Typ turbíny Kaplan

Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II.

Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II. se spádem až 220 m a  umělou nádrží na kopci Homole o obsahu 500 000 m3 byla uvedena do provozu v roce 1947. Na svou dobu byla tato přečerpávací vodní elektrárna plně automatizována a odpadní teplo z chlazení bylo využito mj. k ohřívání vody v nedalekém plaveckém bazénu. Do února 1991, kdy byla pro zastaralost odstavena, vyrobila 1 650 000 MWh převážně špičkové energie. V letech 1992-1996 proběhla výstavba nové, moderní PVE, která využívá původní horní nádrž na Homoli a z velké části původní ocelové přivaděče (průměr potrubí 1,7-2 m, délka 590 m) i části elektrorozvodného zařízení. Původní dvě soustrojí o výkonu 21 MW byla nahrazena jedním, s reverzní Francisovou turbínou typu FR-180 z ČKD Blansko s oběžným kolem o průměru 2,2 m, s hltností 24m3 vody za sekundu a motorgenerátorem o výkonu 45 MW. Soustrojí je umístěno v zhruba 45 m hluboké podzemní strojovně.

Výrobní jednotka - Štěchovice II
Instalovaný výkon 1 x 45 MW
Rok uvedení do provozu 1947
Typ turbíny reverzní Francis

Chcete vidět elektrárnu zblízka? Navštivte Informační centrum elektrárny Štěchovice.

Zajímavost

lávka-ŠtěchovicePo dvouměsíční uzavírce došlo ke konci října 2012 k opětovnému otevření lávky přes přivaděč PVE ve Štěchovicích. Lávka sloužící veřejnosti již téměř 70 let byla v havarijním stavu a vyžadovala důkladnou opravu. Lávka byla vybudována z důvodu přemostění přivaděčů přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice ve strmém svahu a je součástí známé Povltavské stezky bývalými "Svatojánskými proudy".

Po demontáži zábradlí s ochrannou klecí a po ubourání povrchu lávky s bočními římsami zůstaly z mostní konstrukce pouze nosné trámy na pilířích lávky. Tím se profil lávky zúžil na šířku 1 metr. Monolitický betonový blok bočních říms a pochozí vrstvy je vyztužen KARI sítěmi po celé délce lávky. Pro přilnutí nového betonu k původní konstrukci byl aplikován adhezní můstek na původní očištěný povrch.

Výměny se též dočkalo kluzné ložisko přenášející dilatace mostní konstrukce vůči betonovým základům. Po téměř 70 letech bylo původní ložisko zcela nefunkční a po nadzvednutí nosné konstrukce šroubovými lisy bylo nahrazeno modernějším způsobem. A sice dvojicí elastometrových ložisek s profilovaným plechem.

Po ukončení sanačních prací, ošetření dilatačních spár, betonáži závěrné zídky i rampy u předpolí a odstranění již nepotřebného bednění byla započata zpětná montáž nového zábradlí kotveného do povrchu mostovky. Na zvýšenou bránu nad zábradlím bylo nataženo poplastované ocelové pletivo, čímž byl zachován původní vzhled lávky.

lávka-Štěchovice-3Odvodnění povrchu lávky je řešeno prostřednictvím příčného a podélného vyspádování mostovky. Protiskluzová úprava povrchu je na vodorovné části lávky řešena striáží v betonu, na šikmou část předpolí lávky byl aplikován pískový vsyp pod finální pochozí nátěr. V polovině šikmé rampy u předpolí bylo dodatečně instalováno ocelové schodiště z pororoštů.

Pracovníci Vodních elektráren, z kterých nejeden je též náruživým turistou věří, že dočasné omezení, které si oprava vyžádala, bylo nutné zejména pro bezpečnost velkého počtu pěších turistů, kteří projdou malebnou Povltavskou stezkou!