Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Vodní elektrárna Střekov

Elektrárna Střekov je součástí střekovského zdymadla, resp. střekovské přehrady vybudované v letech 1932-35. Samotná elektrárna zahájila provoz v roce 1936. Celkový instalovaný výkon elektrárny činí 19,5 MW, nasazena je zde trojice vertikálních Kaplanových turbín. Vyrobenou elektřinou za jeden rok by mohla zásobovat 50 tisíc domácností.

Projděte si naživo vodní elektrárnu Střekov

Virtuální prohlídka

Elektrárna je využívána nejen v tzv. energetických špičkách, ale trvale. Střekov je předposlední umělou přehradou na Labi před vyústěním řeky do Severního moře. Střekovská přehrada vytváří jezero o délce 19,5 km a zadržuje 16 milionů kubíků vody.

Hlavním účelem současného využití vodního díla Střekov v Ústí nad Labem je kromě získávání elektrické energie také zajištění potřebných hloubek a vyhovujících podmínek pro lodní dopravu. Kromě toho vodní dílo umožňuje bezpečný rybí přechod.

První generální opravy všech tří turboústrojí provedli pracovníci elektrárny sami, bez pomoci cizích firem. První revize TG 3 byla provedena v roce 1949 po 85 394 provozních hodinách.

V letech 1981 až 1990 byla zahájena na VE druhá generální oprava turboústrojí včetně generátoru tak, že byly vždy dva stroje v provozu a jeden odstaven. Turbíny byly po demontáži odvezeny do ČKD Blansko, kde byly vyvařeny vzniklé kaverny. Montáž nového statorového a rotorového vinutí včetně teplotních čidel byla provedena ve Škodě Plzeň. V roce 1990-91 byla provedena rekonstrukce střechy budovy včetně krytiny z mědi. V toce 1992 byla zahájen oprava velínu, panelu řízení ovládacích a signalizačních kabelů. V roce 1994 byla provedena oprava kabelového kanálu mezi elektrárnou a rozvodnou, včetně výměny napájecích kabelů mezi generátory a transformátory. V témže roce byly provedeny opravy rychlouzávěrů u všech tří strojů, včetně výměny jemných česlic a norných plechů. Došlo také k opravě střešního pláště strojovny. V letech 2002 až 2005 byl zrealizován proces "Automatizace vodní elektrárny", v jehož rámci byly provedeny generální opravy turbín a osazen nový řídící systém, který zajišťuje automatizaci provozu technologie.

Podívejte se na televizní reportáž ze Střekova! (od času 8:53)

video-Střekov, 14.2.V roce 2006 ukončila Skupina ČEZ modernizace elektrárny, v jejímž rámci byly provedeny generální opravy všech turbín a automatizován jejich provoz novým řídicím systémem. Díky rekonstrukci došlo ke snížení negativního dopadu na životní prostředí z hlediska turbín, neboť došlo k výměně některých olejových zařízení za bezmazná. Do provozu byla také uvedena čistička odpadních a splaškových vod. Kompletní modernizace vodní elektrárny si vyžádala investici ve výši 167 mil. Kč.

V létě 2008 začala generální oprava rychlouzávěru jedné ze tří Kaplanových turbín. Ze šachty byla vyzdvižena tabule rychlouzávěru vysoká přes sedm metrů, o váze 65 tun, která uzavírá tok do turbíny a slouží jako stavidlo.