Pomáháme tam,
kde působíme

Strategická priorita
BÝT DOBRÝM PARTNEREM

Společenská odpovědnost prostupuje všemi oblastmi činnosti Skupiny ČEZ. Prostřednictvím firemního dárcovství, reklamního partnerství a aktivit našich zaměstnanců pomáháme tam, kde působíme, a přispíváme tak na rozvoj regionů a komunitního života. V České republice jsme největším firemním dárcem, což dokazuje fakt, že opakovaně získáváme prvenství v soutěži TOP Odpovědná firma vyhlašované platformou Byznys pro společnost.

V roce 2016 poskytly společnosti Skupiny ČEZ finanční prostředky ve výši 563 mil. Kč, z toho na přímé dary věnovaly částku 351 mil. Kč a formou příspěvků do Nadace ČEZ 212 mil. Kč.

V oblasti dárcovství významně spolupracujeme také s našimi zaměstnanci, například v projektu Plníme přání, myslíme na druhé. Jen v roce 2016 věnovali prostřednictvím tohoto projektu více než 1 milion korun 714 zaměstnanců, konkrétně na podporu lidem se smyslovým postižením. Pomáhají ale také jako dobrovolníci. Díky projektu Čas pro dobrou věc vyrazili v minulém roce do neziskových organizací ve svém okolí pomáhat již po deváté za sebou a zlomili hned několik rekordů: celkem 720 dobrovolníků se zapojilo do 112 akcí v devíti desítkách veřejně prospěšných společností.

O tom, kam bude směřovat finanční podpora Nadace ČEZ, která je v oblasti dárcovství pro společnosti Skupiny ČEZ nejvýznamnějším partnerem od roku 2002, rozhoduje od loňského roku také široká veřejnost díky mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem. V roce 2016 bylo díky aktivitě uživatelů aplikace podpořeno 292 projektů.