Pomáháme

Společenská odpovědnost prostupuje všemi oblastmi činnosti Skupiny ČEZ. Prostřednictvím firemního dárcovství, reklamního partnerství a dobrovolnických aktivit pomáháme tam, kde působíme, a přispíváme tak na rozvoj regionů a komunitního života. V České republice jsme největším firemním dárcem, což dokazuje fakt, že opakovaně získáváme prvenství v soutěži TOP Odpovědná firma vyhlašované platformou Byznys pro společnost.

V oblasti dárcovství významně spolupracujeme také s našimi zaměstnanci, například v projektu Plníme přání, myslíme na druhé. Jen v roce 2015 věnovali prostřednictvím tohoto projektu více než 600 tisíc korun na podporu azylových domů. Pomáhají ale také jako dobrovolníci. Díky projektu Čas pro dobrou věc vyrazili v minulém roce do neziskových organizací ve svém okolí pomáhat již poosmé za sebou a zlomili hned několik rekordů: celkem 717 dobrovolníků se zapojilo do 104 akcí v devíti desítkách veřejně prospěšných společností.

O tom, kam bude směřovat finanční podpora Nadace ČEZ, která je v oblasti dárcovství pro společnosti Skupiny ČEZ nejvýznamnějším partnerem od roku 2002, rozhoduje od loňského roku také široká veřejnost díky mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem. V roce 2015 bylo díky aktivitě uživatelů aplikace podpořeno 146 organizací.