Dokumenty pro registraci nového dodavatele

Co udělat, abych se zaregistroval jako nový dodavatel skupiny ČEZ?

Pro úspěšné dokončení registrace je třeba zaslat na e-mailovou adresu nákupčímu a nebo na e-mail servicedesk@cez.cz vyplněný formulář Pověření/Sdělení k zastupování společnosti, podepsaný osobami, které jsou dle Obchodního rejstříku oprávněny jednat za Vaši společnost. Originál tohoto Pověření/Sdělení s úředně ověřenými podpisy je třeba zaslat na níže uvedenou adresu:

ČEZ, a. s.
Útvar podpora nákupu
Osvoboditelů 320
440 01 Louny
Listinnou podobu Pověření/Sdělení můžete nahradit elektronickou formou se zaručeným elektronickým podpisem.

Jaký je rozdíl mezi Pověřením a Sdělením?
  • Formulář Pověření: použijete v případě, že jste pověřen Vaším zaměstnavatelem jednat jménem Vaší společnosti.  Např. podávání nabídek k výběrovým řízením, potvrzování objednávek…
  • Formulář Sdělení: použijete v případě, že jste jako Hlavní kontaktní osoba rovněž i členem statutárního orgánu společnosti nebo zástupcem společnosti (jako zástupce je třeba ke Sdělení připojit Vám udělenou plnou moc s úředně ověřenými podpisy).