Změna Hlavní kontaktní osoby (HKO)

 

Jak změním Hlavní kontaktní osobu?

Pro úspěšné dokončení registrace je třeba zaslat na e-mailovou adresu nakup@cez.cz vyplněný formulář Pověření/Sdělení k zastupování společnosti podepsaný osobami, které jsou dle Obchodního rejstříku oprávněny jednat za Vaši společnost. Originál tohoto Pověření/Sdělení s úředně ověřenými podpisy je třeba zaslat na níže uvedenou adresu:

ČEZ, a. s.
Elektrárna Počerady
Útvar Podpora nákupu
Počerady 57
440 01 LOUNY

Listinou podobu Pověření/Sdělení můžete nahradit elektronickou formou se zaručeným elektronickým podpisem

Jaký je rozdíl mezi Pověřením a Sdělením?
  • Formulář Pověření: použijete v případě, že jste pověřen Vaším zaměstnavatelem jednat jménem Vaší společnosti.  Např. podávání nabídek k výběrovým řízením, potvrzování objednávek…
  • Formulář Sdělení: použijte v případě, že jste jako Hlavní kontaktní osoba rovněž i členem statutárního orgánu společnosti nebo zástupcem společnosti (jako zástupce je třeba ke Sdělení připojit Vám udělenou plnou moc s úředně ověřenými podpisy).