Přidělování IPD a jak o něj žádat

Pro identifikaci v informačních systémech Skupiny ČEZ přidělujeme pracovníkům smluvních partnerů a jejich poddodavatelů 10ti místné číslo, tzv. IPD.

Jednou přidělené IPD zůstává pro konkrétní osobu stále stejné, není třeba žádat opakovaně.
IPD přidělená do 9. 4. 2018 jsou i nadále platná, pokud je máme k 6. 4. zaevidovaná a jsou správně vygenerovaná.

Jak si zažádat o IPD?

Žadatel se musí dostavit osobně na registrační místo - výdejnu identifikačních karet (seznam včetně provozní doby). Přinese si:

  1. doklad totožnosti (občan ČR – občanský průkaz nebo pas; cizinec s pobytem v ČR – průkaz Povolení k pobytu; cizinec - pas nebo občanský průkaz (SVK),
  2. vyplněný a podepsaný formulář Žádost externí osoby o přidělení identifikačního čísla (IPD) pro evidenci v aplikacích Skupiny ČEZ
  3. vyplněný a podepsaný Formulář pro evidenci osoby dodavatele v SAP/AS, viz formuláře ke školení. Na tento formulář mu bude doplněno IPD a odnese si jej. Vedoucí práce a odpovědné osoby formulář odevzdají na školení. Pracovníci, kteří na něm mají zaškrtnutu kategorii ostatní nebo pracovník s právem vstupovat do AS, originál formuláře odešlou na adresu: ČEZ, a. s., Martin Konečný, Duhová 1, 140 00 Praha 4. Doporučujeme si udělat kopii.

Prosíme Vás, abyste si, pokud to bude možné, zajistili IPD dříve než v den, kdy jdete na školení vedoucích práce a odpovědných osob.

Seznam lokalit

Lokalita Provozní doba výdejny IK
Elektrárna Dětmarovice 7:00 - 10:00 (po, út, čt)
Elektrárna Hodonín 6:00 - 14:00 (po - čt)
Elektrárna Ledvice 6:00 - 13:30 (po - pá)
Elektrárna Mělník 6:00 - 14:00 (po - pá)
Elektrárna Počerady 6:00 - 14:00 (po - pá)
Elektrárna Poříčí 7:00 - 15:00 (po - čt)
Elektrárna Prunéřov 6:30 - 13:30 (po - pá)
Energocentrum Vítkovice 8:00 - 12:00 (po, st, čt)
Elektrárny Tušimice 6:30 - 14:00 (po - pá)
Teplárna Trmice 7:00 - 15:00 (po - pá)
Vodní elektrárny v době školení VP a OO
Školicí středisko ČEZ, Ibsenova 1a, Brno-Lesná dle telefonické dohody 602 586 104