31. 12. 2099

Knihovna dokumentů souvisejících s ESG

Zde najdete zprávu TCFD, zprávu SDG, Zprávu o udržitelném rozvoji, Etický kodex, ESG ratingy, závazky a politiky společnosti, certifikáty a další dokumenty související se Skupinou ČEZ a udržitelností a správou společnosti.