17. 7. 2020

Politika odměňování

Schváleno valnou hromadou konanou dne 29. 6. 2020