31. 1. 2022

Politika vztahů s komunitami

Skupina ČEZ svými aktivitami a spoluprací dlouhodobě zvyšuje pozitivní dopad na společnost a je vnímána jako prospěšný, zodpovědný a etický partner všemi zainteresovanými stranami. V rámci vztahů s komunitami jsme si formulovali dlouhodobý cíl do roku 2030: „Budeme i nadále dobrým korporátním občanem, který rozvíjí dobré vztahy s komunitami“.