1. 5. 2022

Pride Business Forum Memorandum

Spojili jsme síly v rámci iniciativy Pride Business Forum, která podpoří zaměstnavatele v zavádění principů LGBTI diverzity a zaměstnance v jejich úsilí o férový přístup zaměstnavatele ke každému bez ohledu na sexuální orientaci a genderové identity a zároveň rozvine veřejnou diskusi na toto téma.